Klageportalen

Et sted hvor det blive nemt at få hjælp til at klage.

Der kommer senere her en hjemmeside, hvor det bliver nemt at få hjælp til at klage. Det bliver placeret på www.klageportalen.dk

Den er underudarbejdelse.

Hvordan er du kommet hertil ?

Du er kommet hertil, enten via et valg fra carstenberger.dk, eller via en automatisk vider stilling fra en af disse hjemmesider klageportalen.dk eller klageportal.dk

Hvad kommer der her ?

Dette bliver stedet hvor du nemt får adgang vil at finde det rigtige sted at sende din klage, hjælp til at skrive den, samt andre spændende informationer såsom aktindsigt, indsigt via GDPR m.m.

På sigt kommer der også en automatisk hjælp til at skrive en klage over en parkeringsbøde samt en hjælp til at skrive en klage/indsigelse til en butik over et forbrugerkøb, vare som tjenesteydelse.

Det bliver primært hjælpe til klager på Nævnenes Hus (www.naevneneshus.dk) men også til klager via Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, den finansielle ankenævn (www.fanke.dk) men disse er blot et udsnit af de steder, hvor der bliver hjælp at hente fra denne side.

Kan jeg komme med ønsker eller kommentarer, om hvad der skal ?

Ja du kan skrive til Carsten Berger på cb@klageporten.dk – din mail vil blive læst, men jeg vil ikke love dig at alle får svar.

Hvem er Carsten Berger

Du kan på andre sider af på denne hjemmeside læse noget mere om Carsten Berger, herunder er der bl.a. udskrift fra en 8 siders artikel fra Børsens Månedsmagasin, der kaldte Carsten – for – den sociale kapitalist – (klik på link for at kommer direkte til artiklen) –

men for at gøre det kort, så har Carsten altid taget de svageste parti i hele sit liv, som har givet ham et kæmpe indblik i vores retssystem og diverse klagesystemer, både på det juridiske med også på det praktiske plan. Et af de store sværdslag var fjernvarmesagen, hvor der samlet set blev tilbage betalt omkring 1 milliard til fjernvarme forbrugerne i Danmark, idet de enkelte fjernvarme selskabet ulovligt opsparede forbrugernes penge, og ikke foretog udbetaling, som loven ellers forskrev. Det kunne ske grundet manglende kontrol for Energitilsynet – sagen medførte at 2 fjernvarme selskaber, skulle foretage tilbage betaling, energitilsynet blev 3 doblet i personaler, så resten af landets fjernevarmeværkers regnskaber kunne blive gennemgået, hvor det samlede resultat som anført blev omkring 1 milliard blev tilbagebetalt. Du kan læse mere om fjernvarme sagen her. 

 Hvad gør du i mellemtiden ?

Indtil dette kommer på plads er her nogle gode links du kan benytte.

Klageportalen – nævnenes Hus.

Klage – Det finansielle ankenævn.

Miljø- og Fødevareklagenævnet.