Gerningsstedskoder

På denne side har jeg lavet en tabel over gerningsstedskoder. Bruger det selv når jeg er indkaldt som domsmand til et retsmøde, for lige at se hvad sagen reelt drejer sig om. Det er jo rart på forhånd at vide om det er butikstyveri, trusler, frakendelse af ret til specifik erhverv, manddrab, børneporno eller misbrug af børn. I nogle sager får man en del billeder at se, nogle kan være rigtig ubehagelige at se på, men med mulighed for at forberedelse sig på, hvad man kan blive udsat for, giver for mit vedkommende, væsentlig nemmere at distancerer sig fra.

Når en sag oprettes hos Politiet får sagen tilført et gerningskode, som ikke senere kan rettes – der kan derfor forekomme at sagen rent faktisk er noget helt andet, end den som man tror ud fra gerningsstedskoden – men det er sjældent at det er helt ved siden af – f.eks. kan en sag oprettes som trusler, men senere viser det sig at det er vidnetrusler, som jo reelt er det samme.

Du kan også bruge listen til at finde den rigtige paragraf i straffeloven ud fra forholdet – du skriver blot forholdet i søgefeltet, og trykker enter – så får du den rigtige paragraf fra straffeloven, samt evt. også stk nr.  og punkt nr.

Du kan også bruge liste, for at se statistik data fra Danmarks Statistik (DS) – der er i listen et direkte henvisningsnummer til kode hos DS.

Du kan bruge listen til noget af dette, eller noget helt, helt andet.

Siden er senest opdateret med koder i oktober 2019.

Hvis du har bemærkninger, kan du skrive til mig via kontaktsiden.

Du kan sortere på flere af felterne.

Rigtig god fornøjelse.

Carsten Berger

Danmarks Statistiks gerningskodeTekstParagraffer i lovenRigspolitiets gerningskodeGyldigheds periode
1Straffelov
11Seksualforbrydelser
1110Blodskam mv.
1110505Blodskam, børn under 15 årStraffelov § 210, stk. 1721211599 - 9999
1110510Blodskam i øvrigtStraffelov § 210, stk. 1721221599 - 9999
1110515Samleje med plejebarn/stedbarn mv. (Udgået 2013)Straffelov § 223, stk. 1722331599 - 2013
1110516Samleje med plejebarn/stedbarn mv. (Ny fra 2013)Straffelov § 223, stk. 1723212013 - 9999
1110520Anden kønslig omgang med plejebarn/stedbarn (Udgået 2013)Straffelov § 224 jf. 223, stk. 1722441599 - 2013
1110521Andet seksuelt forhold med plejebarn/stedbarn mv. (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 223, stk. 1723402013 - 9999
1110525Blodskam, anden kønslig omgang, børn under 15 år (Udgået 2013)Straffelov § 210, stk. 3721251997 - 2013
1110526Blodskam, andet seksuelt forhold (børn under 15 år) (Ny fra 2013)Straffelov § 210, stk. 3721282013 - 9999
1110530Blodskam, anden kønslig omgang mellem søskende (Udgået 2013)Straffelov § 210, stk. 3721261997 - 2013
1110531Blodskam, andet seksuelt forhold mellem søskende (Ny fra 2013)Straffelov § 210, stk. 3721292013 - 9999
1110535Blodskam i øvrigt, anden kønslig omgang (Udgået 2013)Straffelov § 210, stk. 3721271997 - 2013
1110536Blodskam i øvrigt, andet seksuelt forhold (Ny fra 2013)Straffelov § 210, stk. 3721302013 - 9999
1110540Blodskam mellem søskende, børn under 15 årStraffelov § 210, stk. 2721231599 - 9999
1110545Blodskam i øvrigt, mellem søskendeStraffelov § 210, stk. 2721241599 - 9999
1120Voldtægt mv.
1120505Voldtægt (Udgået 2013)Straffelov § 216722111599 - 2013
1120506Voldtægt ved anvendelse af vold eller trussel om vold (Ny fra 2013)Straffelov § 216, stk. 1, nr. 1723012013 - 9999
1120510Samleje med ulovlig tvang (Udgået 2013)Straffelov § 217722151599 - 2013
1120511Voldtægt ved ulovlig tvang (Ny fra 2013)Straffelov § 216, stk. 1, nr. 2, 1. led723022013 - 9999
1120515Tilsnigelse til samleje (Udgået 2013)Straffelov § 221722291599 - 2013
1120516Tilsnigelse til samleje (Ny fra 2013)Straffelov § 221723172013 - 9999
1120520Anden kønslig omgang ved vold (Udgået 2013)Straffelov § 224 jf. 216722351599 - 2013
1120521Andet seksuelt forhold ved vold eller trussel om vold (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 216, stk. 1, nr. 1723312013 - 9999
1120525Anden kønslig omgang ved ulovlig tvang (Udgået 2013)Straffelov § 224 jf. 217722361599 - 2013
1120526Andet seksuelt forhold ved ulovlig tvang (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 216, stk. 1,2, 1. led723322013 - 9999
1120530Anden kønslig omgang ved tilsnigelse (Udgået 2013)Straffelov § 224 jf. 221722411599 - 2013
1120531Andet seksuelt forhold ved tilsnigelse (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 221723382013 - 9999
1130Heteroseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år (Udgået 2013)
1130505Samleje med barn under 12 år, skærpende omstændigheder (Udgået 2013)Straffelov § 222, stk. 2722321599 - 2013
1130510Anden kønslig omgang med barn under 12 år (Udgået 2013)Straffelov § 224 jf. 222, stk. 2722431599 - 2013
1130515Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 12 årStraffelov § 226 jf. 222, stk. 2722621599 - 2013
1131Seksualforbrydelse mod barn under 12 år (Ny fra 2013)
1131505Voldtægt ved samleje med barn under 12 år (Ny fra 2013)Straffelov § 216, stk. 2723042013 - 9999
1131510Andet seksuelt forhold med barn under 12 år (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 216, stk. 2723342013 - 9999
1140Heteroseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013)
1140505Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet (Udgået 2013)Straffelov § 218722211599 - 2013
1140507Samleje ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand (Udgået 2013)Straffelov § 218, stk. 2722221599 - 2013
1140510Samleje med institutionsanbragt (Udgået 2013)Straffelov § 219722251599 - 2013
1140515Samleje ved misbrug af afhængigheds forhold (Udgået 2013)Straffelov § 220722271599 - 2013
1140520Samleje med barn under 15 år (Udgået 2013)Straffelov § 222, stk. 1722311599 - 2013
1140525Samleje ved forførelse (Udgået 2013)Straffelov § 223, stk. 2722341599 - 2013
1140530Anden kønslig omgang ved udnyttelse af psykisk abnormitet (Udgået 2013) Straffelov § 224 jf. 218722371599 - 2013
1140535Anden kønslig omgang med institutionsanbragt (Udgået 2013)Straffelov § 224 jf. 219722381599 - 2013
1140540Anden kønslig omgang ved misbrug af afhængighedsforhold (Udgået 2013)Straffelov § 224 jf. 220722391599 - 2013
1140545Anden kønslig omgang med barn under 15 år (Udgået 2013)Straffelov § 224 jf. 222, stk. 1722421599 - 2013
1140550Anden kønslig omgang ved forførelse (Udgået 2013)Straffelov § 224 jf. 223, stk. 2722451599 - 2013
1140555Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 15 år (Udgået 2013)Straffelov § 226 jf. 222, stk. 1722611599 - 2013
1140560Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013)Straffelov § 226722631599 - 2013
1140565Samleje med prostitueret under 18 år, kunde (Udgået 2013)Straffelov § 223a722301999 - 2013
1141Seksualforbrydelse mod barn under 15 år (Ny fra 2013)
1141505Samleje med barn under 15 år (Ny fra 2013)Straffelov § 222723192013 - 9999
1141510Andet seksuelt forhold med barn under 15 år (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 222723392013 - 9999
1141515Uagtsom seksualforbrydelse mod barn under 15 år (Ny fra 2013)Straffelov § 228, jf. 222723612013 - 9999
1145Seksualforbrydelse i øvrigt (Ny fra 2013)
1145505Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet (Ny fra 2013)Straffelov § 218723112013 - 9999
1145510Voldtægt ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand (Ny fra 2013)Straffelov § 216, stk. 1, nr. 2, 2. led723032013 - 9999
1145515Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 216, stk. 1,2, 2. led723332013 - 9999
1145520Samleje med institutionsanbragt/frihedsberøvet (Ny fra 2013)Straffelov § 219723132013 - 9999
1145525Samleje ved misbrug af afhængighedsforhold (Ny fra 2013)Straffelov § 220723152013 - 9999
1145530Samleje ved forførelse (Ny fra 2013)Straffelov § 223, stk. 2723222013 - 9999
1145535Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af psykisk abnormitet (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 218723352013 - 9999
1145540Andet seksuelt forhold med institutionsanbragt/frihedsberøvet (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 219723362013 - 9999
1145545Andet seksuelt forhold ved misbrug af afhængighedsforhold (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 220723372013 - 9999
1145550Andet seksuelt forhold ved forførelse (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 223, stk. 2723412013 - 9999
1145555Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt (Ny fra 2013)Straffelov § 228723622013 - 9999
1145560Samleje med prostitueret under 18 år - kunde (Ny fra 2013)Straffelov § 224, stk. 2723252013 - 9999
1145565Medvirken til prostitution (samleje) - person under 18 år (Ny fra 2013)Straffelov § 224, stk. 1723242013 - 9999
1145570Medvirken til andet seksuelt forhold i forbindelse med prostitution af person under 18 år (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 224, stk. 1723422013 - 9999
1145575Andet seksuelt forhold end samleje med prostitueret under 18 år - kunde (Ny fra 2013)Straffelov § 225 jf. 224, stk. 2723432013 - 9999
1150Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år (Udgået 2013)
1150505Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år (Udgået 2013)Straffelov § 225722521599 - 2013
1150510Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold mod barn under 12 år (Udgået 2013)Straffelov § 225 jf. 216722581599 - 2013
1150515Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang mod barn under 12 år (Udgået 2013)Straffelov § 225 jf. 217722591599 - 2013
1160Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013)
1160505Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 15 år (Udgået 2013)Straffelov § 225722511599 - 2013
1160510Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013)Straffelov § 225722531599 - 2013
1160515Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold (Udgået 2013)Straffelov § 225 jf. 216722541599 - 2013
1160520Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang (Udgået 2013)Straffelov § 225 jf. 217722551599 - 2013
1160525Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold mod barn under 15 år (Udgået 2013)Straffelov § 225 jf. 216722561599 - 2013
1160530Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang mod barn under 15 år (Udgået 2013)Straffelov § 225 jf. 217722571599 - 2013
1172Blufærdighedskrænkelse ved beføling
1172005Blufærdighedskrænkelse ved beføling (Udgået 2013)Straffelov § 232722821986 - 2013
1172010Blufærdighedskrænkelse ved beføling (Ny fra 2013)Straffelov § 232723712013 - 9999
1174Blufærdighedskrænkelse ved blotteri
1174005Blufærdighedskrænkelse ved blotteri (Udgået 2013)Straffelov § 232722831986 - 2013
1174010Blufærdighedskrænkelse ved blotteri (Ny fra 2013)Straffelov § 232723722013 - 9999
1176Blufærdighedskrænkelse i øvrigt
1176005Blufærdighedskrænkelse ved beluring (Udgået 2013)Straffelov § 232722841986 - 2013
1176010Blufærdighedskrænkelse ved beluring (Ny fra 2013)Straffelov § 232723732013 - 9999
1176205BlufærdighedskrænkelseStraffelov722811599 - 1986
1176405Blufærdighedskrænkelse ved verbal uterlighed o.l. (Udgået 2013)Straffelov § 232722851986 - 2013
1176410Blufærdighedskrænkelse ved verbal uanstændighed ol. (Ny fra 2013)Straffelov § 232723742013 - 9999
1176605Blufærdighedskrænkelse ved anden uterlighed (Udgået 2013)Straffelov § 232722861986 - 2013
1176610Blufærdighedskrænkelse ved anden uanstændighed (Ny fra 2013)Straffelov § 232723752013 - 9999
1176805Blufærdighedskrænkelse i øvrigt (Udgået 2013)Straffelov § 232722871986 - 2013
1180Utugt mv.
1180505Rufferi (Udgået 2013)Straffelov § 228722711599 - 2013
1180506Rufferi (Ny fra 2013)Straffelov § 233, stk. 1723782013 - 9999
1180510Fremmelse af utugt (Udgået 2013)Straffelov § 229, stk. 1722751599 - 2013
1180511Fremmelse af prostitution (Ny fra 2013)Straffelov § 233, stk. 2723792013 - 9999
1180515Udlejning af værelse til utugt (Udgået 2013)Straffelov § 229, stk. 2722761599 - 2013
1180516Udlejning af værelse til prostitution (Ny fra 2013)Straffelov § 233, stk. 3723802013 - 9999
1180520Alfonseri, underholdStraffelov § 229, stk. 3722771599 - 1999
1180525Alfonseri, dele boligStraffelov § 229, stk. 4722781599 - 1999
1180530Forulemper ved opfordring mv. til utugt (Udgået 2013)Straffelov § 233722911599 - 2013
1180531Svigagtig eller anden utilbørlig fremmelse af prostitution (Ny fra 2013)Straffelov § 233 a723822013 - 9999
1180535Pornografi (Udgået 2013)Straffelov § 234722951599 - 2013
1180536Pornografi, salg til personer under 16 år (Ny fra 2013)Straffelov § 234723852013 - 9999
1180540Børnepornografi (Udgået 2013)Straffelov § 235, stk. 1722961599 - 2013
1180541Rekruttere/medvirke til utugtig optræden af personer under 18 år (Udgået 2013)Straffelov § 235a, stk.1722922009 - 2013
1180542Overvære utugtig optræden af personer under 18 år (Udgået 2013)Straffelov § 235a, stk. 2722932009 - 2013
1180543Overvære pornografisk optræden af person under 18 år (Ny fra 2013)Straffelov § 227, stk. 2723542013 - 9999
1180544Børnepornografi (Ny fra 2013)Straffelov § 235, stk. 1723862013 - 9999
1180545Børnepornografi, besiddelse af/bekendt med (Udgået 2013)Straffelov § 235, stk. 2722991599 - 2013
1180546Børnepornografi, besiddelse af/bekendt med (Ny fra 2013)Straffelov § 235, stk. 2723872013 - 9999
1180547Medvirken til pornografisk optræden af person under 18 år (Ny fra 2013)Straffelov § 227, stk. 1723532013 - 9999
1180550Utugtig foto/filmoptagelse af person under 18 år (Udgået 2013)Straffelov § 230722802000 - 2013
1180551Pornografiske foto/filmoptagelser af person under 18 år (Ny fra 2013)Straffelov § 226723512013 - 9999
1180605Overtrædelse af pålæg (Udgået 2013)Straffelov § 236, stk. 4722971599 - 2013
1180606Meddelt forbud efter straffelovens §236 (Ny fra 2013)Straffelov § 236723912013 - 9999
1180705Meddelt pålæg (Udgået 2013)Straffelov722981599 - 2013
1180706Overtrædelse af forbud efter straffelovens §236 (Ny fra 2013)Straffelov § 236723922013 - 9999
12Voldsforbrydelser
1210Vold og lignende mod offentlig myndighed
1210501Vold eller trussel mod polititjenestemand (Ny fra 2005)Straffelov § 119, stk. 1703002005 - 2017
1210503Trusler om vold mv. mod overordnet polititjenestemand (Ny fra 2005)Straffelov § 119, stk. 2703012005 - 9999
1210504Lægge hindring i vejen for udførelse (polititjenestemand) (Ny fra 2005)Straffelov § 119, stk. 3703032005 - 9999
1210505Vold o.l. mod nogen i offentlig tjeneste mv.Straffelov § 119, stk. 1703111599 - 2017
1210506Vold mod polititjenestemandStraffelov § 119, stk. 1703052017 - 9999
1210507Trussel mod polititjenestemandStraffelov § 119, stk. 1703062017 - 9999
1210508Vold mod nogen i offentlig tjenesteStraffelov § 119, stk. 1703072017 - 9999
1210509Trussel om vold mod nogen i offentlig tjenesteStraffelov § 119, stk. 1703082017 - 9999
1210510Trusler om vold mv. mod offentlig myndighedStraffelov § 119, stk. 2703121995 - 9999
1210515Hindring af offentlig myndighedStraffelov § 119, stk. 3703131995 - 9999
1210516Lægge hindring i vejen for udførelsen af offentlig myndighed, skærpende omstændighederStraffelov § 119, stk. 3, 2. pkt.703142009 - 9999
1210520Fredskrænkelse af person i offentlig tjenesteStraffelov § 119a703152016 - 9999
1210705Vold mod politi mv. ved opløb/opstandStraffelov § 120703161599 - 9999
1220Opløb/forstyrrelse af offentlig orden
1220505Ledelse og fremkaldelse af opløbStraffelov § 133704111599 - 9999
1220510Grov forstyrrelse af offentlig ro og ordenStraffelov § 134a704211599 - 9999
1220515Maskering, forbud modStraffelov § 134b704222000 - 9999
1230Manddrab
1230505ManddrabStraffelov § 237731111599 - 9999
1230705BarnedrabStraffelov § 238, stk. 1731211599 - 9999
1240Forsøg på manddrab
1240505Forsøg på manddrabStraffelov § 237 jfr. 21731121599 - 9999
1252Simpel vold
1252505Simpel voldStraffelov § 244732411989 - 9999
1255Alvorligere vold
1255305Alvorligere voldStraffelov § 245, stk. 1732511989 - 9999
1255705Vold med skade på legeme eller helbredStraffelov § 245, stk. 2732521989 - 9999
1255710Vold ved kvindelig omskæring (Ny fra 2004)Straffelov § 245a732532004 - 9999
1258Særlig alvorlig vold
1258305Særlig alvorlig voldStraffelov § 246732611989 - 9999
1258705Særlig alvorlig vold med døden til følgeStraffelov § 246732621989 - 9999
1260Vold mod sagesløs
1260505Vold mod sagesløsStraffelov § 244, stk. 4732141599 - 1989
1270Forsætlig legemskrænkelse i øvrigt
1270305LegemskrænkelseStraffelov § 244, stk. 1732111599 - 1989
1270505Vold af særlig farlig karakterStraffelov § 244, stk. 2732121599 - 1989
1270705Vold med skade på legeme eller helbredStraffelov § 244, stk. 3732131599 - 1989
1280Forsætlig legemsbeskadigelse
1280305LegemsbeskadigelseStraffelov § 245, stk. 1732211599 - 1989
1280505Legemsbeskadigelse med død til følge mv.Straffelov § 245, stk. 2732221599 - 1989
1280510Legemsbeskadigelse med grov skade til følgeStraffelov § 245, stk. 2732231599 - 1989
1280705Grov legemsbeskadigelseStraffelov § 246732311599 - 1989
1283Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse
1283305Uagtsomt manddrabStraffelov § 241731511599 - 9999
1283505Uagtsom legemsbeskadigelseStraffelov § 249, stk. 1733111599 - 1989
1283705Uagtsom grov legemsbeskadigelseStraffelov § 249, stk. 2733131599 - 1989
1283805Uagtsom betydelig legemsbeskadigelseStraffelov § 249733151599 - 9999
1286Forbrydelse mod liv og legeme
1286505Drab efter begæringStraffelov § 239731311599 - 9999
1286510Medvirken til selvmordStraffelov § 240731411599 - 9999
1286515Hensættelse i hjælpeløs tilstandStraffelov § 250733211599 - 9999
1286520Uforsvarlig omgang ved barnefødselStraffelov § 251733311599 - 9999
1286525Forvolde fare for liv eller førlighedStraffelov § 252733411599 - 9999
1286530Undladt at hjælpe en person i livsfareStraffelov § 253, stk. 1, nr. 1733511599 - 9999
1286535Undladt at hjælpe en person ved ulykkeStraffelov § 253, stk. 1, nr. 2733521599 - 9999
1286537Undladt at hjælpe/flugt fra færdselsuheld (Ny fra 2008)Straffelov § 253, stk. 2733532008 - 9999
1286540Overladelse af våben eller sprængstofStraffelov § 254733611599 - 9999
1286545Undladt at hjælpe gravid kvinde (Udgået 2002)Straffelov § 255733711599 - 2002
1289Forbrydelse mod den personlige frihed
1289505Ulovlig tvangStraffelov § 260741111599 - 9999
1289705FrihedsberøvelseStraffelov § 261, stk. 1741211599 - 9999
1289710Kvalificeret frihedsberøvelseStraffelov § 261, stk. 2741221599 - 9999
1289713Frihedsberøvelse, grov uagtsomhedStraffelov § 261, stk 3741232004 - 9999
1289715Uagtsom frihedsberøvelseStraffelov § 262, stk. 1741311599 - 2004
1289720Menneskehandel (Ny i Offerstatistikken fra 2014)Straffelov § 262a741352002 - 9999
1292Trusler
1292505Trussel på livetStraffelov § 266742651599 - 9999
1292510Bombetrusler/telefonbomberStraffelov § 266742661599 - 9999
1292515Offentlig trussel om voldshandlingStraffelov § 266a742711599 - 9999
1292520Trusler, vold o.l. mod vidner og deres nærmesteStraffelov § 123703231599 - 9999
13Ejendomsforbrydelser
1304Dokumentfalsk
1304505DokumentfalskStraffelov § 171708111599 - 9999
1304705Dokumentfalsk ved anvendelse af dankortStraffelov § 171708131599 - 9999
1304805Dokumentfalsk ved anvendelse af øvrige kontokortStraffelov § 171708141599 - 9999
1308Dokumentfalsk med check
1308505Dokumentfalsk ved anvendelse af checkStraffelov § 171708121599 - 9999
1308510Dokumentfalsk ved anvendelse af eurochecksStraffelov § 171708151599 - 9999
1312Brandstiftelse
1312505Brandstiftelse, kvalificeretStraffelov § 180711111599 - 9999
1312510Brandstiftelse, forsætligStraffelov § 181711211599 - 9999
1312705Brandstiftelse, uagtsomStraffelov § 182711311599 - 9999
1316Indbrud i forretning, virksomhed mv.
1316105Indbrud i kommune-/sygesikringskontorStraffelov § 276751151599 - 9999
1316110Indbrud i posthus/postkontorStraffelov § 276751161599 - 9999
1316205Indbrud i bibliotekStraffelov § 276751111599 - 9999
1316210Indbrud i børnehave/vuggestue/fritidshjemStraffelov § 276751121599 - 9999
1316215Indbrud i skoleStraffelov § 276751131599 - 9999
1316220Indbrud i kirke/museumStraffelov § 276751141599 - 9999
1316225Indbrud i svømmehal/idrætsanlæg o.l.Straffelov § 276751171599 - 9999
1316230Indbrud i institution/plejehjemStraffelov § 276751181599 - 9999
1316235Indbrud i offentligt kontor/bygning i øvrigtStraffelov § 276751191599 - 9999
1316240Indbrud i kaserne (våben/ammunition)Straffelov § 276751201599 - 9999
1316305Indbrud i bankiers/vekselerer o.l.Straffelov § 276751311599 - 9999
1316310Indbrud i biograf/teaterStraffelov § 276751321599 - 9999
1316315Indbrud i campingplads/vandrerhjemStraffelov § 276751331599 - 9999
1316320Indbrud i tankstation/autohandlerStraffelov § 276751341599 - 9999
1316325Indbrud i privat institutionStraffelov § 276751351599 - 9999
1316330Indbrud i beboerklubberStraffelov § 276751361599 - 9999
1316335Indbrud i privat kontor i øvrigtStraffelov § 276751391599 - 9999
1316340Indbrud i selskabslokalerStraffelov § 276751401986 - 9999
1316405Indbrud i pengeinstitutStraffelov § 276751411599 - 9999
1316504Indbrud i sportsforretningStraffelov § 276751501997 - 9999
1316505Indbrud i beklædnings-/skind-/fodtøjsforretningStraffelov § 276751511599 - 9999
1316510Indbrud i kiosk/cigar-/vinhandelStraffelov § 276751521599 - 9999
1316515Indbrud i købmand/supermarked/mejeriStraffelov § 276751531599 - 9999
1316520Indbrud i radio-/fotoforretningStraffelov § 276751541599 - 9999
1316525Indbrud i urmager/guldsmedStraffelov § 276751551599 - 9999
1316530Indbrud i cafeteria/restaurantStraffelov § 276751561599 - 9999
1316535Indbrud i hotel/motelStraffelov § 276751571599 - 9999
1316536Indbrud i EDB-forretningStraffelov § 276751581997 - 9999
1316537Indbrud i optikerforretningStraffelov § 276751591997 - 9999
1316540Indbrud i forretning i øvrigtStraffelov § 276751691599 - 9999
1316545Indbrud i våbenlager/-fabrik/-forretningStraffelov § 276751701986 - 9999
1316605Indbrud i fabrikStraffelov § 276751711599 - 9999
1316610Indbrud i lager o.l.Straffelov § 276751721599 - 9999
1316615Indbrud i værkstedStraffelov § 276751731599 - 9999
1316620Indbrud i tømmerhandel/byggemarkedStraffelov § 276751741599 - 9999
1316621Indbrud i EDB-virksomhedStraffelov § 276751751998 - 9999
1316625Indbrud i virksomhed i øvrigtStraffelov § 276751791599 - 9999
1316705Indbrud i apotekStraffelov § 276751811599 - 9999
1316710Indbrud i hospitalStraffelov § 276751821599 - 9999
1316715Indbrud i lægekonsultation o.l.Straffelov § 276751831599 - 9999
1316805Pengeskabstyveri ved skærebrænderStraffelov § 276751911599 - 9999
1316810Pengeskabstyveri ved sprængstofStraffelov § 276751921599 - 9999
1316815Pengeskabstyveri ved vinkelslibereStraffelov § 276751931599 - 9999
1316820Pengeskabstyveri ved andre måderStraffelov § 276751941599 - 9999
1316905Indbrud i øvrigtStraffelov § 276751841989 - 9999
1320Indbrud i beboelser
1320505Indbrud i villa o.l.Straffelov § 276752111599 - 9999
1320510Indbrud i landejendomStraffelov § 276752171998 - 9999
1320705Indbrud i lejlighedStraffelov § 276752121599 - 9999
1320710Indbrud i værelseStraffelov § 276752131599 - 9999
1324Indbrud i ubeboede bebyggelser
1324305Indbrud i skib/båd (fast bemandede)Straffelov § 276752141599 - 9999
1324310Indbrud i nybygning/prøvehusStraffelov § 276752151599 - 9999
1324315Indbrud i skib/båd (lystbåde)Straffelov § 276752161599 - 9999
1324505Indbrud i fritidshusStraffelov § 276753111599 - 9999
1324510Indbrud i kolonihavehusStraffelov § 276753151999 - 9999
1324705Indbrud i garage/udhusStraffelov § 276753121599 - 9999
1324710Indbrud i kælder-/lofts-/pulterrumStraffelov § 276753131599 - 9999
1324715Indbrud i campingvognStraffelov § 276753141599 - 9999
1324720Indbrud i arbejdsskur/kontorvogn o.l.Straffelov § 276753311599 - 9999
1324725Indbrud i isbod/pølsebodStraffelov § 276753321599 - 9999
1328Tyveri fra bil, båd mv.
1328505Tyveri fra personbilStraffelov § 276755111599 - 9999
1328510Tyveri fra lastbil/varebilStraffelov § 276755121599 - 9999
1328705Tyveri fra motorcykel/scooterStraffelov § 276755131599 - 9999
1328710Tyveri fra knallertStraffelov § 276755141599 - 9999
1328715Tyveri fra cykelStraffelov § 276755151599 - 9999
1328720Tyveri fra bådeStraffelov § 276755161599 - 9999
1328725Tyveri fra andet køretøjStraffelov § 276755191599 - 9999
1332Butikstyverier mv.
1332305Tyveri fra automat i møntvaskeri etc.Straffelov § 276755311599 - 9999
1332310Tyveri fra benzinautomatStraffelov § 276755321599 - 9999
1332315Tyveri fra frimærkeautomatStraffelov § 276755331599 - 9999
1332320Tyveri fra vareautomatStraffelov § 276755341599 - 9999
1332325Tyveri fra telefonautomatStraffelov § 276755351599 - 9999
1332330Tyveri fra parkometerautomatStraffelov § 276755361992 - 9999
1332335Tyveri fra spilleautomatStraffelov § 276755372002 - 9999
1332502Butikstyveri fra andre forretningerStraffelov § 276755601985 - 9999
1332505Butikstyveri beklædning/skind/fodtøjStraffelov § 276755611599 - 9999
1332510Butikstyveri kiosk/cigar-/vinhandelStraffelov § 276755621599 - 9999
1332515Butikstyveri købmand/supermarked/mejeriStraffelov § 276755631599 - 9999
1332520Butikstyveri radio-/fotoforretningStraffelov § 276755641599 - 9999
1332525Butikstyveri urmager/guldsmedStraffelov § 276755651599 - 9999
1332530Butikstyveri møntvaskeriStraffelov § 276755661599 - 9999
1332535Butikstyveri, tricktyveriStraffelov § 276755701999 - 9999
1332705Rudeknusningstyveri radio-/fotoforretningStraffelov § 276755711599 - 9999
1332710Rudeknusningstyveri fra urmager/guldsmedStraffelov § 276755721599 - 9999
1332715Rudeknusningstyveri i øvrigtStraffelov § 276755791599 - 9999
1336Andre tyverier
1336305Tyveri af taske/bagageStraffelov § 276756081599 - 9999
1336405Tyveri, tricktyveri på gadeplan (Ny fra 2013, med i Offerstatistikken fra 2014)Straffelov § 276755742013 - 9999
1336502Tyveri af barnevogn/klapvognStraffelov § 276754321599 - 9999
1336504Tyveri fra cafeteria/restaurantStraffelov § 276755511599 - 9999
1336506Tyveri fra hotel/motelStraffelov § 276755521599 - 9999
1336507Tyveri fra kasseapparatStraffelov § 276755531986 - 9999
1336508Tyveri fra udstillingStraffelov § 276755671599 - 9999
1336510Tyveri fra møntvaskeriStraffelov § 276755681599 - 9999
1336512Tyveri fra andre butikkerStraffelov § 276755691599 - 9999
1336513Tyveri, tricktyveri i beboelseStraffelov § 276755801998 - 9999
1336514Tyveri fra campingpladsStraffelov § 276755811599 - 9999
1336516Tyveri fra garderobeStraffelov § 276755821599 - 9999
1336518Tyveri fra skole/fritidshjem o.l.Straffelov § 276755831599 - 9999
1336520Tyveri fra lejlighed/værelse/etageejendomStraffelov § 276755841599 - 9999
1336522Tyveri fra villa/landejendomStraffelov § 276755851599 - 9999
1336524Tyveri fra kælder o.l.Straffelov § 276755861599 - 9999
1336526Tyveri fra svømmehal/idrætsanlæg/omklædningsrumStraffelov § 276755871599 - 9999
1336528Tyveri fra udhængsskabStraffelov § 276755881599 - 9999
1336530Tyveri fra hospital/plejehjemStraffelov § 276755891599 - 9999
1336531Tyveri fra fritidshusStraffelov § 276755901995 - 9999
1336532Tyveri fra institutionStraffelov § 276755911599 - 9999
1336534Tyveri fra kontorStraffelov § 276755921599 - 9999
1336536Tyveri fra kaserneStraffelov § 276755931599 - 9999
1336538Tyveri fra byggepladsStraffelov § 276755941599 - 9999
1336540Tyveri fra døgnboksStraffelov § 276755951599 - 9999
1336541Tyveri fra kaserne (våben/ammunition)Straffelov § 276755961986 - 9999
1336542Tyveri fra andre stederStraffelov § 276755991599 - 9999
1336543Tyveri fra pengeautomatStraffelov § 276755971986 - 9999
1336544Tyveri af afgrøde (korn o.l.)Straffelov § 276756011599 - 9999
1336545Tyveri fra garage/udhusStraffelov § 276755981995 - 9999
1336546Tyveri af benzin/olieStraffelov § 276756021599 - 9999
1336548Tyveri af el/gasStraffelov § 276756031599 - 9999
1336550Tyveri af forsendelseStraffelov § 276756041599 - 9999
1336552Tyveri af husdyrStraffelov § 276756051599 - 9999
1336554Tyveri af nummerpladerStraffelov § 276756061599 - 9999
1336556Tyveri fra lomme/taske/bagageStraffelov § 276756071599 - 9999
1336558Tyveri i tog/skib/fly/busStraffelov § 276756091599 - 9999
1336560Tyveri i lufthavneStraffelov § 276756111599 - 9999
1336562Tyveri i forbindelse med prostitutionStraffelov § 276756121599 - 9999
1336564Tyveri på banegårdeStraffelov § 276756131599 - 9999
1336566Tyveri af narkotikaStraffelov § 276756141599 - 9999
1336568Tyveri i plads (tyveri fra arbejdsgiver)Straffelov § 276756151599 - 9999
1336570Tyveri i forbindelse med voldStraffelov § 276756161599 - 9999
1336572Tyveri i øvrigtStraffelov § 276756191599 - 9999
1336574Tyveri af våbenStraffelov § 276756211599 - 9999
1336575Tyveri af fiskeredskaber/-garn o.l.Straffelov § 276756221995 - 9999
1336576Tyveri af metaller (skrot/afklip/afbrænding)Straffelov § 276756231996 - 9999
1339Tyveri/brugstyveri af køretøj
1339505Tyveri af registreret køretøjStraffelov § 276754111599 - 9999
1339510Tyveri af uregistreret køretøjStraffelov § 276754411599 - 9999
1339515Brugstyveri af registreret personbilStraffelov § 293, stk. 1772711599 - 2002
1339520Brugstyveri af lastbil/varebilStraffelov § 293, stk. 1772721599 - 2002
1339521Brugstyveri af registreret personbilStraffelov § 293a772812002 - 9999
1339522Brugstyveri af registreret lastbil/varebilStraffelov § 293a772822002 - 9999
1339523Brugstyveri af udlejningskøretøjStraffelov § 293a772842002 - 9999
1339524Brugstyveri af uregistreret personbilStraffelov § 293a772852002 - 9999
1339525Brugstyveri af udlejningskøretøjStraffelov § 293, stk. 1772741599 - 2002
1339526Brugstyveri af uregistreret lastbil/varebilStraffelov § 293a772862002 - 9999
1339530Brugstyveri af uregistreret personbilStraffelov § 293, stk. 1772751599 - 2002
1339535Brugstyveri af uregistreret lastbil/varebilStraffelov § 293, stk. 1772761599 - 2002
1339705Brugstyveri af registreret motorcykel/scooterStraffelov § 293, stk. 1772731599 - 2002
1339706Brugstyveri af registreret motorcykel/scooterStraffelov § 293a772832002 - 9999
1339707Brugstyveri af uregistreret motorcykel/scooterStraffelov § 293a772872002 - 9999
1339710Brugstyveri af uregistreret motorcykel/scooterStraffelov § 293, stk, 1772771599 - 2002
1342Tyveri/brugstyveri af knallert
1342505Tyveri af knallertStraffelov § 276754211599 - 9999
1342510Brugstyveri af knallertStraffelov § 293, stk. 1773111599 - 9999
1345Tyveri/brugstyveri af cykel
1345505Tyveri af cykelStraffelov § 276754311599 - 9999
1345510Brugstyveri af cykelStraffelov § 293, stk. 1774111599 - 9999
1348Tyveri/brugstyveri af andet
1348205Brugstyveri af EDB-materielStraffelov § 293, stk. 1775211992 - 9999
1348505Tyveri af skib/båd/flyStraffelov § 276754421599 - 9999
1348510Brugstyveri af skib/båd/flyStraffelov § 293, stk. 1772781599 - 9999
1348515Brugstyveri af andetStraffelov § 293, stk. 1775111599 - 9999
1348520Brugstyveri af påhængskøretøj, registreret knallert m.v.Straffelov § 293, stk. 1772791992 - 9999
1348525Brugstyveri af andet motorkøretøjStraffelov § 293a772892002 - 9999
1351Ulovlig omgang med hittegods
1351505Ulovlig omgang med hittegodsStraffelov § 277757011599 - 9999
1354Underslæb
1354505Underslæb/tilegnelse af tingStraffelov § 278, stk. 1, nr. 1761111599 - 9999
1354510FragåelsesunderslæbStraffelov § 278, stk. 1, nr. 2761121599 - 9999
1354515Underslæb/forbrug af pengeStraffelov § 278, stk. 1, nr. 3761131599 - 9999
1354520Underslæb med hensyn til våben/ammunitionStraffelov § 278761141599 - 9999
1354705Underslæb/anvendelse af EDB-materialeStraffelov § 278761151599 - 9999
1357Bedrageri
1357505BedrageriStraffelov § 279761411599 - 9999
1357510SocialbedrageriStraffelov § 279761441984 - 2007
1357511SocialbedrageriStraffelov § 289a764042007 - 9999
1357512Bedrageri, arbejdsløshedskasseStraffelov § 289a764052007 - 9999
1357515Bedrageri, arbejdsløshedskasseStraffelov § 279761481997 - 2007
1357605Bedrageri dankort, overtræk egen kontoStraffelov § 279761451984 - 9999
1357705Bedrageri øvrige kontokort, egen kontoStraffelov § 279761461984 - 9999
1357805Bedrageri øvrige kontokort, stjålneStraffelov § 279761471984 - 9999
1357810Bedrageri, stjålne dankortStraffelov § 279761492002 - 9999
1357905DatabedrageriStraffelov § 279a761511987 - 9999
1360Checkbedrageri
1360505Bedrageri checks, overtræk egen kontoStraffelov § 279761421599 - 9999
1360510Bedrageri, stjålne checksStraffelov § 279761431599 - 9999
1363Mandatsvig
1363505MandatsvigStraffelov § 280761711599 - 9999
1363705Mandatsvig checksStraffelov § 280761721984 - 9999
1363805Mandatsvig dankortStraffelov § 280761731984 - 9999
1363905Mandatsvig, anvendelse af EDB-materialeStraffelov § 280761811987 - 9999
1366Afpresning og åger
1366505AfpresningStraffelov § 281762111599 - 9999
1366705ÅgerStraffelov § 282762211599 - 9999
1372Skyldnersvig
1372505SkyldnersvigStraffelov § 283762311599 - 9999
1376Hæleri
1376505HæleriStraffelov § 284762411599 - 2001
1376506HæleriStraffelov § 290, stk. 1766012001 - 9999
1376507Hæleri, groft/forretningsmæssigStraffelov § 290, stk. 2766022001 - 9999
1376508Hæleri med hensyn til våben/ammunitionStraffelov § 290, stk. 1766212001 - 9999
1376509Hæleri med hensyn til våben/ammunition, groftStraffelov § 290, stk. 2766222001 - 9999
1376510Hæleri med hensyn til våben/ammunitionStraffelov § 284762421599 - 2001
1380Røveri
1380305Røveri mod pengeinstitutStraffelov § 288, stk. 1763111599 - 9999
1380310Særligt farligt røveri mod pengeinstitutStraffelov § 288, stk. 2763211599 - 9999
1380505Røveri mod offentligt kontorStraffelov § 288, stk. 1763121599 - 9999
1380510Særligt farligt røveri mod offentligt kontorStraffelov § 288, stk. 2763221599 - 9999
1380705Røveri mod forretningStraffelov § 288, stk. 1763131599 - 9999
1380710Røveri mod tankstationStraffelov § 288, stk. 1763141599 - 9999
1380715Særligt farligt røveri mod forretningStraffelov § 288, stk. 2763231599 - 9999
1380720Særligt farligt røveri mod tankstationStraffelov § 288, stk. 2763241599 - 9999
1380902Røveri mod værditransportStraffelov § 288, stk. 1763151599 - 9999
1380903Røveri, kassetterøveriStraffelov § 288, stk. 1763161599 - 9999
1380904Røveri mod person i egen bolig (Ny fra 2008)Straffelov § 288, stk. 1763172008 - 9999
1380905Røveri mod andreStraffelov § 288, stk. 1763191599 - 9999
1380907Særligt farligt røveri mod værditransportStraffelov § 288, stk. 2763251599 - 9999
1380908Særligt farligt røveri, kassetterøveriStraffelov § 288, stk. 2763261599 - 9999
1380910Særligt farligt røveri mod andreStraffelov § 288, stk. 2763291599 - 9999
1380911Særligt farligt røveri mod person i egen bolig (Ny fra 2008)Straffelov § 288, stk. 2763272008 - 9999
1384Grov skattesvig mv.
1384505Grov skattesvigStraffelov § 289, 1. pkt.764011599 - 9999
1384510Grov momssvigStraffelov § 289, 1. pkt.764022000 - 9999
1384515Svig med EU-midlerStraffelov § 289a764032000 - 9999
1384705Groft smugleriStraffelov § 289, 2. pkt.765011599 - 9999
1390Hærværk
1390505HærværkStraffelov § 291, stk. 1771111599 - 9999
1390506Hærværk, skærpende omstændighederStraffelov § 291, stk. 1, jf. stk. 4771162009 - 9999
1390510Groft hærværkStraffelov § 291, stk. 2771121599 - 9999
1390511Hærværk, groft (skærpende omstændighed)Straffelov § 291, stk. 2, jf. stk. 4771172009 - 9999
1390515Groft uagtsomt hærværkStraffelov § 291, stk. 3771131599 - 9999
1390520Hærværk, graffitiStraffelov § 291, stk. 1771141998 - 9999
1390521Hærværk, graffiti (skærpende omstændighed)Straffelov § 291, stk. 1, jf. stk. 4771182009 - 9999
1390525Hærværk, groft, graffitiStraffelov § 291, stk. 2771151998 - 9999
1390526Hærværk, groft, graffiti (skærpende omstændighed)Straffelov § 291, stk. 2, jf. stk. 4771192009 - 9999
1390705Hærværk med hensyn til EDB-materialeStraffelov § 291771211998 - 9999
1394Uagtsomt hæleri
1394505Uagtsomt hæleriStraffelov § 303776941599 - 9999
1398Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse
1398505Ødelæggelse af egne tingStraffelov § 292, stk. 1771411599 - 9999
1398510Hindringer af andres retStraffelov § 293, stk. 2775121599 - 9999
1398515Ulovlig selvtægtStraffelov § 294776111599 - 9999
1398520Ulovlig inddæmningStraffelov § 295776121599 - 9999
1398525Svig, der ikke er bedrageriStraffelov § 296, stk. 1776211599 - 9999
1398526Svig, der ikke er bedrageri (skærpende omstændighed)Straffelov § 296, stk. 2776222013 - 9999
1398527Uagtsomt svig (ikke bedrageri)Straffelov § 296, stk. 3776252013 - 9999
1398528Insiderhandel/kursmanipulation, skærpende omstændighederStraffelov § 299 d776602013 - 9999
1398530Uagtsomt svig (ikke bedrageri)Straffelov § 296, stk. 2776241599 - 2013
1398535Urigtige oplysninger om et firmas økonomiStraffelov § 297776311599 - 9999
1398540Svigagtig opnåelse af kreditStraffelov § 298, nr. 1776411599 - 9999
1398545Ulovligt forbrug af forudbetalt vederlagStraffelov § 298, nr. 2776431599 - 9999
1398550Bortfjernelse uden at betaleStraffelov § 298, nr. 3776451599 - 9999
1398555Tilsnigelse af adgang uden at betaleStraffelov § 298, nr. 4776471599 - 9999
1398560ReturkommissionStraffelov § 299776511599 - 9999
1398563Markedsføringsloven, skærpende omstændighederStraffelov § 299 a776562004 - 9999
1398565Ulovlig forværrelse af formuestillingStraffelov § 300776611599 - 9999
1398566Piratkopiering, særligt skærpende omstændighederStraffelov § 299b776582008 - 9999
1398567Ophavskrænkelse, skærpende omstændighederStraffelov § 299 b776572004 - 2008
1398570Udnyttelse af andres vildfarelseStraffelov § 300a776711599 - 9999
1398575Udnyttelse af andres økonomiske vanskelighederStraffelov § 300b776751599 - 9999
1398580Efterfølgende ågerStraffelov § 300c776811599 - 9999
1398583Betalingsmiddel/-kort, uberettiget anvendelse, videregivelseStraffelov § 301776852004 - 9999
1398585Uorden i forretningsbøgerStraffelov § 302776911599 - 9999
1398587Kode til informationssystem, uberettiget anskaffelse/videregivelseStraffelov § 301 a776862004 - 9999
1398590Ulovlig stemmeafgivning vedrørende økonomiStraffelov § 304776971599 - 9999
14Andre straffelovsforbrydelser
1410Forbrydelse mod offentlig myndighed mv.
1410303HøjforræderiStraffelov § 98701111599 - 9999
1410306KrigsanstiftelseStraffelov § 99701151599 - 9999
1410309Farevoldende offentlige udtalelserStraffelov § 100701211599 - 9999
1410312Femte kolonnevirksomhedStraffelov § 101701251599 - 9999
1410313Deltagelse i væbnet konfliktStraffelov § 101a, stk. 1701262016 - 9999
1410314Hvervning til væbnet konfliktStraffelov § 101a, stk. 2701272016 - 9999
1410315Bistand til fjenden under krigStraffelov § 102701311599 - 9999
1410318Misligholdelse af kontrakt under krigStraffelov § 103701411599 - 9999
1410321Erhvervsmæssigt samarbejde med fjendenStraffelov § 104701511599 - 9999
1410324Utilbørligt forhold til besættelsesmagtStraffelov § 105701611599 - 9999
1410327Diplomatisk landsforræderiStraffelov § 106701631599 - 9999
1410330SpionageStraffelov § 107701651599 - 9999
1410333Hjælp til fremmed efterretningstjenesteStraffelov § 108701711599 - 9999
1410336Videregivelse af hemmelige forhandlingerStraffelov § 109701731599 - 9999
1410339Forfalskning af dokumentation af betydning for statenStraffelov § 110701751599 - 9999
1410342Offentlig beskrivelse af militære anlægStraffelov § 110a701811599 - 9999
1410345Neutralitetskrænkelser mod statenStraffelov § 110b701851599 - 9999
1410348Overtrædelse af forbud til værn for statenStraffelov § 110c701871599 - 9999
1410351Forbrydelse mod fremmed statsoverhovedStraffelov § 110d701911599 - 9999
1410354Offentlig forhånelse af fremmed nationStraffelov § 110e701941599 - 9999
1410357OprørStraffelov § 111702111599 - 9999
1410360Forbrydelse mod den danske regentStraffelov § 112702211599 - 9999
1410363Tvang overfor folketingetStraffelov § 113702311599 - 9999
1410364Terrorisme/modtage økonomisk støtteStraffelov § 114i702482016 - 9999
1410365Ulovlig indrejse/ophold i konfliktområdeStraffelov § 114j702492016 - 9999
1410366Ulovlig korpsvirksomhedStraffelov § 114702411599 - 9999
1410367TerrorismeStraffelov § 114702422002 - 9999
1410368Terrorisme, økonomisk støtte tilStraffelov § 114a702432002 - 2006
1410369Forbrydelse mod kongehuset i øvrigtStraffelov § 115702511599 - 9999
1410370Terrorisme, tilskyndelse tilStraffelov § 114b702442002 - 2006
1410371Samfundsorden, forstyrrelse af/økonomisk støtteStraffelov § 114c702452002 - 2006
1410372Forhindring af folketingsvalg mv.Straffelov § 116702611599 - 9999
1410373Ulovligt militær, medlem afStraffelov § 114d702462002 - 2006
1410374Masseødelæggelsesvåben, spredning afStraffelov § 114e702472002 - 2006
1410375Uberettiget deltagelse i folketingsvalgStraffelov § 117702711599 - 9999
1410378Tvang mod offentlig myndighed mv.Straffelov § 118702811599 - 9999
1410379Terrorisme, EuropakonventionenStraffelov § 114a702912008 - 9999
1410380Terrorisme, økonomisk støtte tilStraffelov § 114b702922008 - 9999
1410381Terrorisme, hvervningStraffelov § 114c702932008 - 9999
1410382Terrorisme, oplæringStraffelov § 114d702942008 - 9999
1410383Terrorisme, tilskyndelse tilStraffelov § 114e702952008 - 9999
1410384Samfundsorden, forstyrrelse af/økonomisk støtteStraffelov § 114f702962008 - 9999
1410385Ulovligt militær, medlem afStraffelov § 114g702972008 - 9999
1410386Masseødelæggelsesvåben, spredning afStraffelov § 114h702982008 - 9999
1410505Misbrug af faresignal mv.Straffelov § 135704231599 - 9999
1410703Fornærmelig tiltale af offentlig myndighedStraffelov § 121703211599 - 9999
1410706Bestikkelse af offentlig myndighedStraffelov § 122703221599 - 9999
1410707Fornærmelig tiltale mod polititjenestemandStraffelov § 121703182005 - 9999
1410709Hjælp til undvigelseStraffelov § 124, stk. 1703311599 - 2002
1410712Fanger mv., ulovlig forbindelse medStraffelov § 124, stk. 1703321599 - 2002
1410713Fange, flygtetStraffelov § 124, stk. 1703352002 - 9999
1410714Hjælp til undvigelseStraffelov § 124, stk. 2703362002 - 9999
1410715Hindring af strafforfølgning/-fuldbyrdelseStraffelov § 125703411599 - 9999
1410716Menneskesmugling, skærpende omstændighedStraffelov § 125a703451999 - 9999
1410717Ulovlig forbindelse med fanger mv.Straffelov § 124, stk. 3703372002 - 9999
1410718Ødelæggelse af offentlig segl/mærkeStraffelov § 126, stk. 1703511599 - 9999
1410719Frihedsberøvet, uretmæssig besiddelse af mobiltelefon o.l.Straffelov § 124, stk. 4, 1. pkt.703382007 - 9999
1410720Besøgende, uretmæssig medtager mobiltelefon mv.Straffelov § 124, stk. 4, 2. pkt.703392007 - 9999
1410721Ødelæggelse af offentlig bekendtgørelseStraffelov § 126, stk. 2703521599 - 9999
1410722Forvaring, uretmæssig besiddelse af mobiltelefon o.l.Straffelov § 124, stk. 4703402007 - 9999
1410724Unddragelse fra værnepligtStraffelov § 127703611599 - 9999
1410727Ulovlig hvervningStraffelov § 128703651599 - 9999
1410730Offentliggøre fortrolige forhandlinger mv.Straffelov § 129703711599 - 9999
1410733Offentliggørelse af usandt mødereferatStraffelov § 129a703751599 - 9999
1410736Uberettiget udøvelse af offentlig myndighedStraffelov § 130703811599 - 9999
1410739Foregivelse af offentlig myndighedStraffelov § 131, stk. 1703851599 - 9999
1410742Udøver virksomhed uden offentlig bevillingStraffelov § 131, stk. 1703861599 - 9999
1410743Medvirken til udøvelse af virksomhed trods frakendelseStraffelov § 131, stk. 2703871599 - 2013
1410745Uberettiget brug af uniform mv.Straffelov § 132703911599 - 9999
1410748Deltagelse i forbudt foreningStraffelov § 132a703971599 - 9999
1410751Ikke efterkomme påbud om at skillesStraffelov § 134704151599 - 9999
1410754Offentlig tilskyndelse til forbrydelseStraffelov § 136, stk. 1 og 2704251599 - 9999
1410755Billigelse af forbrydelse ved religiøs oplæringStraffelov § 136, stk. 3704282017 - 9999
1410757Hindring af offentlig forsamlingStraffelov § 137, stk. 1704311599 - 9999
1410760Forstyrrelse af folketingets møder o.l.Straffelov § 137, stk. 2704321599 - 9999
1410763Farlig beruselseStraffelov § 138704411599 - 9999
1410766Krænkelse af gravfredenStraffelov § 139, stk. 1704511599 - 9999
1410769Usømmelig behandling af kirkenStraffelov § 139, stk. 2704521599 - 9999
1410772Offentlig forhånelse af trossamfundStraffelov § 140704611599 - 9999
1410775Undlade at forhindre forbrydelseStraffelov § 141704631599 - 9999
1410778Undladelse af bistand til offentlig myndighedStraffelov § 142704711599 - 9999
1410781Tilbageholde oplysninger om en persons uskyldStraffelov § 143704751599 - 2004
1415Forbrydelse i offentlig tjeneste
1415505Offentlig myndigheds modtagelse af bestikkelseStraffelov § 144705111599 - 9999
1415510Ulovlig opkrævning af skat mv.Straffelov § 145705151599 - 9999
1415515Misbrug af domsmyndighedStraffelov § 146705211599 - 9999
1415520Ulovlig håndhævelse af strafmyndighedStraffelov § 147705241599 - 9999
1415525Ulovlig behandling af retssagerStraffelov § 148705271599 - 9999
1415530Hindring af dommes fuldbyrdelseStraffelov § 149705311599 - 9999
1415535Misbrug af offentligt hvervStraffelov § 150705411599 - 9999
1415540Tilskyndelse til underordnedes forbrydelseStraffelov § 151705511599 - 9999
1415545Krænkelse af tavshedspligtStraffelov § 152-152f705611599 - 9999
1415547MeddelelseshæleriStraffelov § 152d705621599 - 9999
1415550Tilintetgørelse af post mv.Straffelov § 153705711599 - 9999
1415555Offentlige myndigheders forbrydelseStraffelov § 154705811599 - 2004
1415560Anden misbrug af offentlig stilling/hvervStraffelov § 155705851599 - 9999
1415565Pligtforsømmelse i offentligt hvervStraffelov § 156705911599 - 9999
1415570Skødesløshed i offentligt hvervStraffelov § 157705951599 - 9999
1420Falsk forklaring for retten
1420505Falsk forklaring for rettenStraffelov § 158706111599 - 9999
1420510Vidne forklaring/fritagelsesgrundStraffelov § 159706211599 - 9999
1420515Grov uagtsom afgivelse af forklaringStraffelov § 160706311599 - 9999
1425Falsk forklaring i øvrigt
1425505Falsk erklæring på tro og loveStraffelov § 161706411599 - 9999
1425510Urigtig forklaring/pligtforholdStraffelov § 162706511599 - 9999
1425515Anden urigtig skriftlig erklæringStraffelov § 163706611599 - 9999
1425520Falsk anklage/bevisforvanskelseStraffelov § 164706711599 - 9999
1425523Tilbageholdt oplysninger om en persons uskyldStraffelov § 164 a706722004 - 9999
1425525Falsk anmeldelse/klagemålStraffelov § 165706811599 - 9999
1430Forbrydelse vedrørende penge og bevismateriale
1430305PengefalskStraffelov § 166707111599 - 9999
1430310Udgivelse af falske pengeStraffelov § 167707211599 - 9999
1430315Udgivelse af formodede falske pengeStraffelov § 168707311599 - 9999
1430505DokumentsvigStraffelov § 173708211599 - 9999
1430705Udgivelse af pengelignende genstandeStraffelov § 169707411599 - 9999
1430707Pengefalsk, elektroniskStraffelov § 169 a707452004 - 9999
1430710Ulovlig udfærdigelse af betalingsmiddelStraffelov § 170707511599 - 9999
1430715Personelt falsk/misbrug af ægte dokumentStraffelov § 174708311599 - 9999
1430720Intellektuelt falskStraffelov § 175708411599 - 9999
1430725Falsk stempel/mærke mv.Straffelov § 176708511599 - 9999
1430730Falsk stempelmærke/frimærke mv.Straffelov § 177708611599 - 9999
1430735DokumentundertrykkelseStraffelov § 178708711599 - 9999
1430740Falske skelsten mv.Straffelov § 179708811599 - 9999
1435Salg af narkotika mv.
1435505Salg af narkotikaStraffelov § 191, stk. 1712811599 - 9999
1435506Dopingmidler, salg af (skærpende omstændigheder)Straffelov § 191a, stk. 1712862013 - 9999
1435705NarkotikahæleriStraffelov § 191a712851599 - 2001
1435706Hæleri med hensyn til narkotikaStraffelov § 290, stk. 1766112001 - 9999
1435707Hæleri med hensyn til narkotika - groftStraffelov § 290, stk. 2766122001 - 9999
1440Smugling mv. af narkotika
1440505Smugling mv. af narkotikaStraffelov § 191, stk. 2712821599 - 9999
1440506Dopingmidler, smugling mv. (skærpende omstændigheder)Straffelov § 191a, stk. 2712872013 - 9999
1445Almenskadelige forbrydelser mv.
1445705Sprængning mv., transportulykkeStraffelov § 183, stk. 1712111599 - 9999
1445710Livsfarlig sprængning mv., transportulykkeStraffelov § 183, stk. 2712121599 - 9999
1445715Uagtsom sprængning mv., transportulykkeStraffelov § 183, stk. 3712131599 - 9999
1445720Kapring af fly/skib mv.Straffelov § 183a712211599 - 9999
1445725Forstyrrelse af transportmidlerStraffelov § 184712241599 - 9999
1445730Undladt at afværge ildebrand o.l.Straffelov § 185712311599 - 9999
1445735Forgiftning af drikkevandStraffelov § 186712411599 - 9999
1445740Fortielse/udbredelse af sundhedsfarlige tingStraffelov § 187712441599 - 9999
1445745Udbredelse af sundhedsfarlige genstandeStraffelov § 188712511599 - 9999
1445750Ulovlig udbredelse af lægemidlerStraffelov § 189712611599 - 9999
1445755Udsat dyrs sundhed for fareStraffelov § 190712711599 - 9999
1445760Forvoldt fare for epidemiStraffelov § 192712911599 - 9999
1445765Forstyrrelse af samfærdselsmidlerneStraffelov § 193713111599 - 9999
1445770Ødelæggelse af mindesmærker o.l.Straffelov § 194713211599 - 9999
1445775Salg af forfalskede levnedsmidlerStraffelov § 195713311599 - 9999
1445777Skydevåben, særlig skærpende omstændighederStraffelov § 192a, stk. 1, nr. 1712962009 - 9999
1445778Andre særdeles farlige våben eller eksplosive stoffer, særlig skærpende omstændighederStraffelov § 192a, stk. 1, nr. 2712972009 - 9999
1445779Andre våben eller eksplosivstoffer, særlig skærpende omstændighederStraffelov § 192a, stk. 2712982009 - 9999
1445780Våben og sprængstof, særdeles farligeStraffelov § 192a712921599 - 2009
1445781Våben og sprængstof, under særlig skærpende omstændighedStraffelov § 192a, stk. 1712942008 - 2009
1445782Våben og sprængstof, særlig farligStraffelov § 192a, stk. 2712952008 - 2009
1445783Radioaktive stoffer, besiddelse/anvendelse afStraffelov § 192b712932009 - 9999
1445785Miljø, forurening med betydelig skadeStraffelov § 196713411599 - 9999
1450Ulovligt erhverv mv.
1450505Betleri, overtrædelseStraffelov § 197714111599 - 9999
1450510LøsgængeriStraffelov § 198714211599 - 1999
1450515Ulovligt erhvervStraffelov § 199714311599 - 1999
1450520Erhvervsmæssig udnyttelse, spekulationStraffelov § 202714411599 - 2004
1450525Hasard/væddemålStraffelov § 203, stk. 1714511599 - 9999
1450530Hasard på offentligt stedStraffelov § 204714611599 - 9999
1450535Svigagtig forledelse til udvandringStraffelov § 206714711599 - 2004
1450540Betleri, meddelt advarsel (påbud)Straffelov § 197714122000 - 9999
1455Forbrydelser i familieforhold
1455505Bigami, den gifte personStraffelov § 208, stk. 1721111599 - 9999
1455510Groft uagtsom bigamiStraffelov § 208, stk. 2721121599 - 9999
1455515Bigami, den ugifte personStraffelov § 208, stk. 3721131599 - 9999
1455520VanrøgtStraffelov § 213, stk. 1721311599 - 9999
1455525Falsk fødselsanmeldelseStraffelov § 214, stk. 1721411599 - 2002
1455530Unddragelse af forældremyndighedStraffelov § 215721511599 - 9999
1460Uagtsomt manddrab mv. i forbindelse med færdselsuheld
1460305Uagtsomt manddrab i forbindelse med færdselsuheldStraffelov § 241731521599 - 9999
1460505Uagtsom legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheldStraffelov § 249, stk. 1733121599 - 1989
1460510Uagtsom grov legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheldStraffelov § 249, stk. 2733141599 - 1989
1460705Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheldStraffelov § 249733161989 - 9999
1475Tilhold (Udgået 2012)
1475305Begæring om advarselStraffelov742621599 - 2012
1475505Meddelt advarselStraffelov742631599 - 2012
1475705Overtrædelse af advarsel (Udgået 2012)Straffelov § 265742611599 - 2012
1485Freds- og ærekrænkelser
1485305Brud på brevhemmelighedenStraffelov § 263 stk.1,nr.1742111599 - 9999
1485310Uberettiget adgang til andres gemmerStraffelov § 263 stk.1,nr.2742121599 - 9999
1485315Ulovlig aflytningStraffelov § 263 stk.1,nr.3742131599 - 9999
1485320HusfredskrænkelseStraffelov § 264, stk. 1742211599 - 9999
1485325IndustrispionageStraffelov § 264, stk. 2742251599 - 9999
1485330Uberettiget fotografering af personerStraffelov § 264a742311599 - 9999
1485335Brud på privatlivets hemmelighederStraffelov § 264b742411599 - 1986
1485340Udnyttelse af oplysninger om privatlivStraffelov § 264c742511599 - 9999
1485345Uberettiget videregivelse af billederStraffelov § 264d742551599 - 9999
1485405Uberettiget adgang til EDB-oplysningerStraffelov § 263, stk. 2742151599 - 9999
1485410Ulovlig adgang til erhvervshemmelighederStraffelov § 263, stk. 3742162004 - 9999
1485415Kode til informationssystem, ulovlig anvendelse afStraffelov § 263a742172004 - 9999
1485505RacediskriminationStraffelov § 266b742741599 - 9999
1485510Forfølgelse ved gentagne beskyldningerStraffelov § 266c742771599 - 9999
1485705ÆrekrænkelserStraffelov § 267742811599 - 9999
1485710BagvaskelseStraffelov § 268742911599 - 9999
1485715FornærmelserStraffelov § 270, stk. 1742931599 - 9999
1485720Æresfornærmelse overfor dødeStraffelov § 274, stk. 1742971599 - 9999
2Færdselslov
21Færdselsuheld uspecificeret
2110Færdselsuheld uspecificeret
2110005Færdselsuheld (FUH)Færdselslov801001599 - 9999
2110010FUH. Ringe materiel skade med personskadeFærdselslov801111599 - 9999
2110015FUH. Ringe materiel skade uden personskadeFærdselslov801121599 - 9999
2110020FUH. Betydelig materiel skade med personskadeFærdselslov801131599 - 9999
2110025FUH. Betydelig materiel skade uden personskadeFærdselslov801141599 - 9999
2110030FUH. Ingen materiel skade med personskadeFærdselslov801151599 - 9999
22Færdselslov spiritus
2210Færdselsuheld med spiritus
2210004FUH. Motorfører med høj promille med personskadeFærdselslov § 53, stk. 1801211599 - 2005
2210005FUH. Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer med personskadeFærdselslov § 54, stk. 1801192007 - 9999
2210006FUH. Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer uden personskadeFærdselslov § 54, stk. 1801482007 - 9999
2210008FUH. Spirituskørsel, ej betryggende med personskadeFærdselslov § 53, stk. 2801221599 - 9999
2210009FUH. Spirituskørsel med personskadeFærdselslov § 53, stk. 1801162005 - 9999
2210012FUH. Motorfører, promillekørsel med personskadeFærdselslov § 53, stk. 3801231599 - 2005
2210016FUH. Motorfører medicin mv. med personskadeFærdselslov § 54, stk. 1801241599 - 2007
2210017FUH. Motorfører medicin mv. med personskadeFærdselslov § 54, stk. 2801292007 - 9999
2210020FUH. Knallertkører spirituspåvirket med personskadeFærdselslov § 53, stk. 2801251599 - 2005
2210024FUH. Knallertkører medicin mv. med personskadeFærdselslov § 54, stk. 1801261599 - 2007
2210025FUH. Knallertkører medicin mv. med personskadeFærdselslov § 54, stk. 2801392007 - 9999
2210028FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket med personskadeFærdselslov § 54, stk. 2801271599 - 2007
2210029FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket med personskadeFærdselslov § 54, stk. 3801402007 - 9999
2210032FUH. Cyklist mv., medicin mv. med personskadeFærdselslov § 54, stk. 2801281599 - 2007
2210033FUH. Cyklist mv. medicin mv. med personskadeFærdselslov § 54, stk. 3801422007 - 9999
2210036FUH. Motorfører med høj promille uden personskadeFærdselslov § 53, stk. 1801311599 - 2005
2210040FUH. Spirituskørsel, ej betryggende uden personskadeFærdselslov § 53, stk. 2801321599 - 9999
2210041FUH. Spirituskørsel uden personskadeFærdselslov § 53, stk. 1801172005 - 9999
2210044FUH. Motorfører, promillekørsel uden personskadeFærdselslov § 53, stk. 3801331599 - 2005
2210048FUH. Motorfører, medicin mv. uden personskadeFærdselslov § 54, stk. 1801341599 - 2007
2210052FUH. Knallertkører, spirituspåvirket uden personskadeFærdselslov § 53, stk. 2801351599 - 2005
2210056FUH. Knallertkører, medicin mv. uden personskadeFærdselslov § 54, stk. 1801361599 - 2007
2210057FUH. Knallertkører, medicin mv. uden personskadeFærdselslov § 54, stk. 2801452007 - 9999
2210060FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket uden personskadeFærdselslov § 54, stk. 2801371599 - 2007
2210061FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket uden personskadeFærdselslov § 54, stk. 3801462007 - 9999
2210064FUH. Cyklist, medicin mv. uden personskadeFærdselslov § 54, stk. 2801381599 - 2007
2210065FUH. Cyklist, medicin mv. uden personskadeFærdselslov § 54, stk. 3801472007 - 9999
2210068FUH. Knallertkører med høj promille med personskadeFærdselslov § 53, stk. 1801411599 - 2005
2210072FUH. Knallertkører, promillekørsel med personskadeFærdselslov § 53, stk. 3801431599 - 2005
2210073FUH. Motorfører, medicin mv. uden personskadeFærdselslov § 54, stk.2801442007 - 9999
2210074FUH. Motorfører med promille under 0,81 med personskadeFærdselslov § 53, stk. 3801511599 - 2005
2210076FUH. Knallertkører med høj promille uden personskadeFærdselslov § 53, stk. 1801711599 - 2005
2210078FUH. Knallertkører med promille under 0,81 med personskadeFærdselslov § 53, stk. 3801521599 - 2005
2210080FUH. Knallertkører, promillekørsel uden personskadeFærdselslov § 53, stk. 3801731599 - 2005
2210082FUH. Motorfører med promille under 0,81 uden personskadeFærdselslov § 53, stk. 3801811599 - 2005
2210084FUH. Knallertkører med promille under 0,81 uden personskadeFærdselslov § 53, stk. 3801821599 - 2005
2220Spirituskørsel
2220003FUH. Spiritus- og promillekørsel med personskadeFærdselslov801201599 - 2005
2220005FUH. Spiritus- og promillekørsel uden personskadeFærdselslov801301599 - 2005
2220007Spiritus- og promillekørselFærdselslov802001599 - 2005
2220010Spiritus, motorfører med høj promilleFærdselslov § 53, stk. 1802101599 - 2005
2220013SpirituskørselFærdselslov § 53, stk. 1802012005 - 9999
2220015Spirituskørsel, ej betryggendeFærdselslov § 53, stk. 2802201599 - 9999
2220020Spiritus, motorfører, promillekørselFærdselslov § 53, stk. 3802301599 - 2005
2220021Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer uden receptFærdselslov § 54, stk. 1, 1. pkt.802442011 - 9999
2220022Spiritus, motorfører med promille under 0,81Færdselslov § 53, stk. 3802331599 - 2005
2220023Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stofferFærdselslov § 54, stk.1802392007 - 2012
2220024Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer med receptFærdselslov § 54, stk. 1, 2. pkt.802452011 - 9999
2220025Motorfører, medicin mv.Færdselslov § 54, stk. 1802401599 - 2007
2220026Motorfører, medicin mv.Færdselslov § 54, stk. 2802412007 - 9999
2220030Spiritus, knallertkører med høj promilleFærdselslov § 53, stk. 1802491599 - 2005
2220035Spiritus, knallertkører, spirituspåvirketFærdselslov § 53, stk. 2802501599 - 2005
2220040Spiritus, knallertkører, promillekørselFærdselslov § 53, stk. 3802511599 - 2005
2220042Spiritus, knallertkører med promille under 0,81Færdselslov § 53, stk. 3802531599 - 2005
2220045Knallertkører, medicin mv.Færdselslov § 54, stk. 1802601599 - 2007
2220046Knallertkører, medicin mv.Færdselslov § 54, stk. 2802612007 - 9999
2220050Cyklist mv., spirituspåvirketFærdselslov § 54, stk. 2802701599 - 2007
2220053Cyklist mv., spirituspåvirketFærdselslov § 54, stk. 3802712007 - 9999
2220055Cyklist mv., medicin mv.Færdselslov § 54, stk. 2802801599 - 2007
2220056Cyklist mv., medicin mv.Færdselslov § 54, stk. 3802812007 - 9999
2220060Uoplyst spiritus- og promillekørselFærdselslov820001599 - 9999
24Mangler ved køretøj
2410Mangler ved køretøj
2410005Køretøj, mangler (Udstyrsbekendtgørelsen)Færdselslov § 67-68814501599 - 9999
2410006Lille knallert, ej lovlig, 40-42 km/tFærdselslov § 67, stk. 2814452008 - 9999
2410007Lille knallert, ej lovlig, 43 km/t eller deroverFærdselslov § 67, stk. 2814462008 - 9999
2410008Stor knallert, ej lovlig, 60-63 km/tFærdselslov § 67, stk. 2814472008 - 9999
2410009Stor knallert, ej lovlig, 64 km/t eller deroverFærdselslov § 67, stk. 2814482008 - 9999
2410010Knallert, ej lovlig, konstruktive ændringer/hastighedsforøgelseFærdselslov § 67, stk. 2814492008 - 9999
26Færdselslov i øvrigt
2610Færdselslovsovertrædelser i øvrigt
2610001Manglende agtpågivenhedFærdselslov § 3810101599 - 9999
2610002ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavleFærdselslov § 4, stk. 1810232003 - 9999
2610003Anvisninger, ikke efterkommetFærdselslov § 4-5810201599 - 9999
2610004Lyssignal, kørsel frem mod rødt/gult lysFærdselslov § 4, stk. 1810211599 - 9999
2610005UdrykningskørselFærdselslov § 7810401599 - 9999
2610006Hastighedsovertrædelse, færdselstavleFærdselslov § 4, stk. 1810222001 - 9999
2610007FUH. ikke opfyldt sine forpligtelserFærdselslov § 9810501599 - 2008
2610008ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavleFærdselslov § 4, stk. 1810242003 - 9999
2610009Placering på vejenFærdselslov § 14-15810601599 - 9999
2610010ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavleFærdselslov § 4, stk. 1810252003 - 9999
2610011Svingning mv.Færdselslov § 16-17810801599 - 9999
2610012Forpligtelser ved færdselsuheld, undlader at standseFærdselslov § 9, stk. 1810512008 - 9999
2610013Vending, bakning, vognbaneskift mv.Færdselslov § 18810901599 - 9999
2610014Forpligtelser ved færdselsuheld § 9, stk. 2, nr. 1 (undlader at yde hjælp)Færdselslov § 9, stk. 2, nr. 1810522008 - 9999
2610015Busstoppested mv., kørsel vedFærdselslov § 19811101599 - 9999
2610016Forpligtelser ved færdselsuheld § 9, stk. 2, nr. 2-6Færdselslov § 9, stk. 2, nr. 2-6810532008 - 9999
2610017Andre køretøjer, kørsel ved møde afFærdselslov § 20811201599 - 9999
2610018Befordring af barn i bagudvendt barnestol ved aktiv frontairbagFærdselslov § 80a, stk. 3, jf. stk. 6815632013 - 9999
2610019Overhaling, kørsel vedFærdselslov § 21-22, 24811301599 - 9999
2610020Ladet sig befordre ud over antallet af siddepladserFærdselslov § 80b, stk. 4, 1. pkt.815642013 - 9999
2610021Overhaling, forbud modFærdselslov § 23, 25811501599 - 9999
2610022Lille knallert, kørsel uden at have erhvervet kørekortFærdselslov § 63, stk. 1, 1. pkt813412013 - 9999
2610023VigepligtsforseelseFærdselslov § 26811701599 - 9999
2610024Kørekort til lille knallert, ikke medbragt eller forevistFærdselslov § 63, stk. 1, 2. pkt813422013 - 9999
2610025Gående, forpligtelser overforFærdselslov § 27811901599 - 9999
2610026Knallertbevis/traktorKK ikke medbragt eller forevist til kørsel med lille knallertFærdselslov § 63, stk. 1813432013 - 9999
2610027Standsning og parkeringFærdselslov § 28-29,31812101599 - 9999
2610028Stor knallert, kørsel uden førerretFærdselslov § 56, stk. 1814052013 - 9999
2610029Signal- og tegngivningFærdselslov § 32812201599 - 9999
2610030Frakendelsestid, kørsel i (lille knallert)Færdselslov § 117 c, stk. 1, 2. pkt816862013 - 9999
2610031Lygteføring, manglende afmærkningFærdselslov § 33-35812301599 - 9999
2610032Køreuddannelse, overtrædelse af regler om (kørekortbekendtgørelsen)Færdselslov § 56, stk. 5814022013 - 9999
2610033Cykel- og motorløbFærdselslov § 37812501599 - 9999
2610034AlkolåsordningFærdselslov § 60a og 132a814282014 - 9999
2610035Generende/forstyrrende kørselFærdselslov § 38812601599 - 9999
2610036Hastighedsovertrædelse § 41Færdselslov § 41812652003 - 9999
2610037Hastighedsovertrædelse § 42-43aFærdselslov § 42-43a812702003 - 9999
2610038ATK hastighedsovertrædelseFærdselslov § 42-43a812712003 - 9999
2610039Motorvej mv., kørsel påFærdselslov § 44-48812901599 - 9999
2610040ATK hastighedsovertrædelseFærdselslov § 42-43a812722003 - 9999
2610041Cyklister, særlige regler forFærdselslov § 49-50813301599 - 9999
2610042ATK hastighedsovertrædelseFærdselslov § 42-43a812732003 - 9999
2610043Knallertkørsel, særlige regler forFærdselslov § 51, 63813401599 - 9999
2610044Mobiltelefon mv., brug afFærdselslov § 55a813951998 - 9999
2610045Motorcykelkørsel, særlige regler forFærdselslov § 52813701599 - 9999
2610046Traktor/motorredskab, kørsel uden førerretFærdselslov § 62 stk. 1814071997 - 9999
2610047Spirituskørsel, manglende hindring afFærdselslov § 54, stk. 3-4813901599 - 2007
2610048Stor knallert, kørsel uden førerretFærdselslov § 63a, stk. 1814081997 - 2011
2610049Motorkørertøj, kørsel uden førerretFærdselslov § 56, stk. 1, 1. pkt.814091599 - 9999
2610050Kørekort mv. ikke medbragt (motorkøretøj/stor knallert)Færdselslov § 56, stk. 1, 2. pkt.814101599 - 9999
2610051Spirituskørsel, manglende hindring afFærdselslov § 54, stk.4-5813912007 - 9999
2610052Kørekort, kørsel trods nægtelseFærdselslov § 56, stk. 2 og 3 og 58814111599 - 9999
2610053Kørsel uden førerret til den pågældende kategoriFærdselslov § 56, stk. 1, 1. pkt.814121994 - 9999
2610054Erhvervsmæssig førerret, kørsel udenFærdselslov § 56, stk. 1, 1. pkt.814151599 - 9999
2610055Knallert 3-hjulet, passager under 5 år uden sikkerhedssele (klip)Færdselslov § 51, stk. 7813382005 - 9999
2610056Bus, kørsel uden førerretFærdselslov § 56, stk. 1, 1. pkt.814161599 - 9999
2610057Udenlandsk kørekort, nægtet ombytning kørekortFærdselslov § 56, stk. 2814171599 - 9999
2610058Kørekort, inddragelse pga. utilfredsstillende helbredFærdselslov § 60, stk. 1814201599 - 9999
2610059ATK Mobiltelefon, brug af håndholdtFærdselslov § 55a, stk. 1813972009 - 9999
2610060Kørekort, inddragelse pga. manglende ædruelighedFærdselslov § 60, stk. 1814211599 - 9999
2610061Kørekort nægtet, sygdom, ædruelighed, stofFærdselslov § 56, stk. 3814262001 - 9999
2610062Kørekort, inddragelse pga. euforiserende stofferFærdselslov § 60, stk. 1814221599 - 9999
2610063Kørekort, erhverv nægtet, strafbare forholdFærdselslov § 58, stk. 1814272001 - 9999
2610064Kørekort, inddragelse pga. manglende kørefærdighederFærdselslov § 60, stk. 1814231599 - 9999
2610065Kørekort udenlandsk, inddragelse afFærdselslov § 60, stk. 1814241599 - 9999
2610066ØvelseskørselFærdselslov § 64814301599 - 9999
2610067Kørekort, inddragelse, ej mødt til kontrolprøveFærdselslov § 60814252002 - 9999
2610068Oplysningspligt mv., ikke opfyldtFærdselslov § 65814401599 - 9999
2610069Hastighedsbegrænser, ændring/manglendeFærdselslov § 68814511999 - 9999
2610070Tilkobling og slæbningFærdselslov § 70814901599 - 9999
2610071Motorcykel 2-hjulet, passager under 135 cm (klip)Færdselslov § 52, stk. 5, 1. pkt.813722005 - 9999
2610072Manglende registreringFærdselslov § 72815101599 - 2012
2610073Motorcykel 3-hjulet/sidevogn, passager under 5 år uden sikkerhedssele (klip)Færdselslov § 52, stk. 5, 2. pkt.813732005 - 9999
2610074Overtrådt registreringsbekendtgørelsenFærdselslov § 73815201599 - 2012
2610075ATK Registreringsbekendtgørelse (manglende nummerplade)Færdselslov § 73815222009 - 2012
2610076Ulovlig kørsel med udenlandsk køretøjFærdselslov § 76815501599 - 2012
2610077Syn, ikke efterkommet tilsigelse tilFærdselslov § 78815552001 - 2005
2610078Sikkerhedssele, ikke brug afFærdselslov § 80815601599 - 9999
2610079ATK Sikkerhedssele, ikke brug afFærdselslov § 80, stk. 1815622009 - 9999
2610080Styrthjelm, ikke brug afFærdselslov § 81815701599 - 9999
2610081Overlæs, totalvægtFærdselslov § 85816112000 - 9999
2610082Køretøjers belæsningFærdselslov § 82815801599 - 9999
2610083Farligt gods, national og international transportFærdselslov § 82, stk. 5815811994 - 9999
2610084Køretøjets dimensionerFærdselslov § 84815901599 - 9999
2610085Overlæs, akseltrykFærdselslov § 85816122000 - 9999
2610086Overlæs, herunder bekendtgørelse om vægt og akseltrykFærdselslov § 85816101599 - 2000
2610087Køre-hviletidFærdselslov § 86a816311999 - 2005
2610088BlokvognskørselFærdselslov § 86816301599 - 9999
2610089Forurening af vej mv.Færdselslov § 87816401599 - 9999
2610091Dyr på vej mv.Færdselslov § 88816501599 - 9999
2610092Frakendelsestid - kørsel (motorkøretøj/stor knallert)Færdselslov § 117 a816852005 - 9999
2610093Forsikring, ikke tegnetFærdselslov § 105-106816701599 - 9999
2610094Frakendelsestid, kørsel iFærdselslov § 117, stk. 6816901599 - 2005
2610095Konfiskation af motorkøretøjFærdselslov § 133 a818101599 - 9999
2610096Handlinger i udlandetFærdselslov § 134818801599 - 9999
2610097Konfiskation af stor eller lille knallertFærdselslov § 133a818112009 - 9999
2610098Overtrådt andre regler i færdselslovenFærdselslov819901599 - 9999
2610099Konfiskation af knallertdeleFærdselslov819991599 - 9999
2610108Helleanlæg mv., venstre om (klip)Færdselslov § 15, stk. 4810622005 - 9999
2610109Forankørende, for lidt afstand til (klip)Færdselslov § 15, stk. 3 pkt. 1810612005 - 9999
2610110ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle (klip)Færdselslov § 4810262005 - 9999
2610111Svingning mv., til fare/unødig ulempe (klip)Færdselslov § 16, stk. 2810852005 - 9999
2610112Rødt lys, fremkørsel mod (klip)Færdselslov § 4, stk. 1-2810322005 - 9999
2610113Vending eller bakning, til fare/ulempe (klip)Færdselslov § 18, stk. 1810912005 - 9999
2610114Vognbaneskift, igangsætning, placering, standsning til fare/ulempe (klip)Færdselslov § 18, stk. 2810922005 - 9999
2610115Kørselsretningen, kørsel mod (klip)Færdselslov § 4, stk. 1-2810332005 - 9999
2610116Spærrelinjer, overskridelse i forbindelse med overhaling (klip)Færdselslov § 4, stk. 1-2810342005 - 9999
2610117Nødspor, kørsel i (klip)Færdselslov § 4, stk. 1-2810352005 - 9999
2610118Overhaling, øget hastighed (klip)Færdselslov § 22, stk. 1811352005 - 9999
2610119Overhaling, ved kørsel (klip)Færdselslov § 21, stk. 1-3811312005 - 9999
2610120Vognbaneskift, forbud mod (klip)Færdselslov § 24, stk. 1811402005 - 9999
2610121Overhaling, forbud mod (klip)Færdselslov § 23811522005 - 9999
2610122Overhaling, ved fodgængerfelt (klip)Færdselslov § 25811552005 - 9999
2610123Vigepligt, ubetinget, afmærkning (klip)Færdselslov § 26 stk. 2811712005 - 9999
2610124Vigepligt, ubetinget, udkørsel (klip)Færdselslov § 26 stk. 3811722005 - 9999
2610125Overhaling, færdselstavle/afmærkning (klip)Færdselslov § 4, stk. 1810362005 - 9999
2610126Vigepligt, højre (klip)Færdselslov § 26 stk. 4811732005 - 9999
2610127Vigepligt, færdselstavle/afmærkning (klip)Færdselslov § 4, stk. 1810372005 - 9999
2610128Svingning, ej sket uden ulempe (klip)Færdselslov § 26 stk. 6811742005 - 9999
2610129Hastighed, færdselstavle (klip)Færdselslov § 4, stk. 1810382005 - 9999
2610130Jernbaneoverkørsel, passage af (klip)Færdselslov § 5, stk. 2810392005 - 9999
2610131ATK lyssignal, kørsel mod rødt lys (klip)Færdselslov § 4, stk. 1810302005 - 9999
2610133Kap- og væddekørsel (klip)Færdselslov § 37, stk. 4812522005 - 9999
2610137Hastighed, generelle (klip)Færdselslov § 42812782005 - 9999
2610138Hastighed, køretøjsbestemt (klip)Færdselslov § 43-43a812792005 - 9999
2610142ATK hastighedsovertrædelse (klip)Færdselslov § 42-43a812742005 - 9999
2610166Befordring af barn uden særligt sikkerhedsudstyr (klip)Færdselslov § 80a, stk. 1815662006 - 9999
2610167Befordring af barn i øvrigt (klip)Færdselslov § 80a, stk. 2815672006 - 9999
2610168Befordring af flere børn end siddepladser (klip)Færdselslov § 80b, stk.4, 2. pkt.815682006 - 9999
2610169Befordring af børn (klip)Færdselslov § 80, 80a og 80b815692007 - 9999
2610170Styrthjelm, 5-14 år uden sikkerhedssele (klip)Færdselslov § 81, stk.3815742005 - 9999
2610171Styrthjelm, 5-13 år uden sikkerhedssele (klip)Færdselslov § 81, stk. 3815762011 - 2012
2610172Befordring af barn under 14 på forsæde (klip)Færdselslov § 80b, stk. 4, 2 pkt.815732011 - 2012
2610178Sikkerhedsudstyr, ikke fyldt 15 år (klip)Færdselslov § 80 stk. 4, 1. pkt.815652005 - 9999
2610179Sikkerhedsudstyr, ikke fyldt 14 (klip)Færdselslov § 80, stk. 4, 1. pkt.815722011 - 2012
2610180Styrthjelm, 8-14 år (klip)Færdselslov § 81 stk. 3815752005 - 2007
2610201ATK - Hastighedsovertrædelse, færdselstavleFærdselslov § 4, stk. 1810272014 - 9999
2610202ATK - Hastighedsovertrædelse, færdselstavleFærdselslov § 4, stk. 1810282014 - 9999
2610203ATK - Hastighedsovertrædelse, færdselstavleFærdselslov § 4, stk. 1810292014 - 9999
2610204ATK - HastighedsovertrædelseFærdselslov § 42-43a812752014 - 9999
2610205ATK - HastighedsovertrædelseFærdselslov § 42-43a812762014 - 9999
2610206ATK - HastighedsovertrædelseFærdselslov § 42-43a812772014 - 9999
2610301Fører, uden ledsager/ledsager ej opfyldt betingelserFærdselslov § 57, stk. 3814352017 - 9999
2610302Ledsager, regler vedrørendeFærdselslov § 57, stk. 3814362017 - 9999
2610303Fører (ledsagerkrav), ej opfyldt oplysningspligt/ansavarFærdselslov § 57, stk. 3814372017 - 9999
3Særlov
32Lov om euforiserende stoffer
3210Lov om euforiserende stoffer
3210505Lov om euforiserende stofferSærlov841101599 - 9999
3210510Lov om euforiserende stoffer (Salg)Særlov841111599 - 9999
34Våbenloven
3410Våbenloven
3410505Lov om våben og eksplosivstofSærlov841701599 - 9999
3410506Våbenloven, skydevåbenSærlov841712009 - 9999
3410507Våbenloven, kniv på offentligt stedSærlov841722009 - 9999
3410508Våbenloven, anden overtrædelse med knivSærlov841732009 - 9999
3410509Våbenloven, i øvrigtSærlov841742009 - 9999
3410605Knivloven, §1, kniv på offentligt tilgængeligt stedSærlov841802016 - 9999
3410606Knivloven, i øvrigtSærlov841812016 - 9999
36Skatte og afgiftslove
3610Skatte og afgiftslove mv.
3610105KildeskattelovenSærlov851101599 - 9999
3610305SkattekontrollovenSærlov851301599 - 9999
3610405Lov om almindelig omsætningsafgiftSærlov851501599 - 9999
3610505ToldlovenSærlov852501599 - 9999
3610510Toldloven - skærpende omstændighederSærlov852512014 - 9999
3610705Kontrol med ædle metallerSærlov851601599 - 9999
3610710Afgiftslove for drikkevarer, tobak, benzinSærlov851701599 - 9999
3610715StempelafgiftslovenSærlov852301599 - 9999
3610720EF's markedsforordningerSærlov852601599 - 9999
3610725Pris- og avancelovgivningenSærlov852701599 - 9999
3610727Lov om afgift på spillekasinoerSærlov852201599 - 9999
3610730Andre skatte- og afgiftslove mv.Særlov859901599 - 9999
3610901Manglende registrering af køretøjSærlov851402012 - 9999
3610902Overtrådt registreringsbekendtgørelsenSærlov851452012 - 9999
3610903ATK - registreringsbekendtgørelse, manglende nummerpladeSærlov851472012 - 9999
3610905RegistreringsafgiftslovenSærlov851901599 - 9999
3610910VægtafgiftslovenSærlov852101599 - 9999
38Særlove i øvrigt
3810Andre strafferetlige særlove
3810205Udlændingeloven i øvrigt, strafferetligSærlov841301599 - 9999
3810206Udlændingeloven, ulovligt ophold/arbejdeSærlov841352003 - 2003
3810207Udlændingeloven, adgang til landet ved urigtige oplysningerSærlov841361599 - 2009
3810208Udlændingeloven, ulovligt arbejde/arbejdsgivereSærlov841372003 - 9999
3810209Udlændingeloven, ulovligt opholdSærlov841552003 - 2007
3810210Udlændingeloven, menneskesmuglingSærlov841431599 - 9999
3810211Udlændingeloven, bistand ved ulovlig indrejseSærlov841512007 - 2011
3810212Udlændingeloven, bistand ved ulovlig indrejse/opholdSærlov841441599 - 2011
3810213Udlændingeloven, ulovligt arbejde/arbejdstagerSærlov841562003 - 2007
3810214Udlændingeloven, transportøransvarSærlov841451599 - 9999
3810215Udlændingeloven, overtrædelse af meddelt indrejseforbudSærlov841461599 - 2009
3810216Asylsøger tilbagesendt til andet landSærlov841311599 - 2007
3810217Udlænding i øvrigt tilbagesendt til andet landSærlov841321599 - 2007
3810218Asylsøger ej tilbagesendt til andet landSærlov841331599 - 2007
3810219Udlænding i øvrigt ej tilbagesendt til andet landSærlov841341599 - 2007
3810220Asylsøger i DK tilbagetaget fra andet landSærlov841381599 - 2007
3810221Udlænding i øvrigt tilbagetaget fra andet landSærlov841391599 - 2007
3810222Udlændingeloven, bistand ved ulovligt opholdSærlov841522007 - 2012
3810223Udlændingeloven, bistand ved ulovligt arbejdeSærlov841532007 - 9999
3810224Udlændingeloven, overtrædelse af meddelt indrejseforbudSærlov841412010 - 9999
3810225Udlændingeloven, ulovligt opholdSærlov841572007 - 2009
3810226Udlændingeloven, ulovligt opholdSærlov841422010 - 9999
3810227Udlændingeloven, ulovligt arbejdeSærlov841582007 - 2007
3810228Udlændingeloven, ulovligt ophold/arbejdstagereSærlov841592007 - 2007
3810229Udlændingeloven, ulovligt arbejde/arbejdstagereSærlov841602007 - 9999
3810230Udlændingeloven, ulovlig indrejseSærlov841612009 - 9999
3810231Udlændingeloven, udvist af andet nordisk landSærlov841471599 - 9999
3810232Udlændingeloven, adgang til landet ved urigtige oplysninger mv.Særlov841402010 - 9999
3810233Udlændingeloven, meddelt indrejseforbudSærlov841481599 - 9999
3810239Udlændingeloven, bistand ved ulovligt opholdSærlov841672012 - 9999
3810241Manglende overholdelse af pålagt meldepligt jf. udlændingelovenSærlov841492016 - 9999
3810242Manglende overholdelse af pålagt opholdspligt jf. udlændingelovenSærlov841692016 - 9999
3810305Lov om vagtvirksomhedSærlov843401599 - 9999
3810405Brandlovgivningen/beredskabslovenSærlov842101599 - 9999
3810410BrandundersøgelserSærlov839801599 - 9999
3810505PolitivedtægtenSærlov842301599 - 2005
3810506Ordensbekendtgørelsen, skærpende omstændighed (grov forstyrrelse af ro og orden)Særlov842262009 - 9999
3810507Ordensbekendtgørelsen, sikring af den offentlige orden m.v.Særlov842202005 - 9999
3810509Ordensbekendtgørelsen, sikring af den offentlige orden (Pornoudstilling)Særlov842212005 - 9999
3810510Politivedtægten, meddelt påbudSærlov842311999 - 2005
3810511Ordensbekendtgørelsen, midlertidige foranstaltninger/meddelt påbudSærlov842222005 - 9999
3810512Ordensbekendtgørelsen, zoneforbud (meddelt forbud)Særlov842242009 - 9999
3810513Ordensbekendtgørelsen, midlertidige foranstaltninger/overtrædelse af påbudSærlov842232005 - 9999
3810514Ordensbekendtgørelsen, zoneforbud (overtrædelse af forbud)Særlov842252009 - 9999
3810515Politivedtægten, overtrædelse af påbudSærlov842321999 - 2005
3810517Politivedtægten, lokalSærlov842332005 - 9999
3810605RadiospredningslovenSærlov842501599 - 9999
3810610Lov om radiokommunikationSærlov842551599 - 9999
3810705RetsplejelovenSærlov841201599 - 9999
3810706Optage/transmittere billeder, lyd og tekstSærlov841212009 - 9999
3810710Retsplejeloven, nægter at opgive navnSærlov841291599 - 9999
3810715PaslovenSærlov841501599 - 2015
3810716Pasloven i øvrigtSærlov845002015 - 9999
3810719Pasloven, overtrædelse af udrejseforbudSærlov845032015 - 9999
3810720Sprængstof, Lov om våben og eksplosivstofSærlov841901599 - 9999
3810721Sprængstof, bekendtgørelse om eksplosivstofferSærlov841912009 - 9999
3810722Sprængstof, bekendtgørelse om eksplosivstoffer, overtrædelse af vilkårSærlov841922009 - 9999
3810725FyrværkerilovenSærlov842011599 - 9999
3810730BrandsikringslovgivningenSærlov842151599 - 9999
3810735Vinter vedlige-/renholdelse af offentlig vejSærlov842401599 - 9999
3810740Vinter vedlige-/renholdelse af privat vejSærlov842411599 - 9999
3810741Vejlov, rådighed over gadearealSærlov842421599 - 9999
3810745FolkeregisterlovSærlov842601599 - 9999
3810750Lov om personnavneSærlov842611599 - 9999
3810753Persondataloven, Lov om behandling af personoplysningerSærlov842652004 - 9999
3810755Bekendtgørelse om radio- og fjernsynsafgiftSærlov842701599 - 9999
3810760LigsynslovenSærlov842901599 - 9999
3810765Lov om Danmarks StatistikSærlov843101599 - 9999
3810766StraffuldbyrdelseslovenSærlov843152016 - 9999
3810770PostlovgivningenSærlov843201599 - 9999
3810774Inkassovirksomhed, lov omSærlov843451999 - 9999
3810775BibliotekslovSærlov843301599 - 9999
3810777Lov om krigsmateriel mv.Særlov843501599 - 9999
3810778Lov om hvidvaskning af pengeSærlov843601599 - 9999
3810780Andre strafferetslige særloveSærlov849901599 - 9999
3810781Ophold i ejendom/forberedelse af forbudSærlov843701599 - 9999
3810782Ophold i ejendom/meddelt forbud modSærlov843711599 - 9999
3810783Ophold i ejendom/overtrædelse af forbud modSærlov843721599 - 9999
3810784Besøgende i bestemte lokaler/forberedelse af forbudSærlov843802001 - 9999
3810785Besøgende i bestemte lokaler/meddelt forbud modSærlov843812001 - 9999
3810786Besøgende i bestemte lokaler/overtrædelse af forbud modSærlov843822001 - 9999
3810787Bortvisning/forbud, begæring om Særlov843852004 - 2012
3810788Bortvisning/forbud/tilhold, begæring om Særlov843862004 - 2012
3810789Bortvisning, meddelt forbudSærlov843872004 - 2012
3810790Bortvisning, meddelt forbud og tilholdSærlov843882004 - 2012
3810791Bortvisning, overtrædelse af meddelt forbudSærlov843892004 - 2012
3810792Bortvisning, overtrædelse af meddelt forbud og tilholdSærlov843902004 - 2012
3810793Køretøjer, syn ikke efterkommetSærlov844102005 - 9999
3810794TelelovenSærlov844202008 - 9999
3810796Karantæne ved idrætsbegivenheder, forberedelse af forbudSærlov843752008 - 9999
3810797Karantæne ved idrætsbegivenheder, meddelt forbudSærlov843762009 - 9999
3810798Karantæne ved idrætsbegivenheder, overtrædelse af forbudSærlov843772009 - 9999
3810801Idrætsbegivenheder, indretning/afvikling, forberedelse af påbudSærlov844002009 - 9999
3810802Idrætsbegivenheder, indretning/afvikling, meddelt påbudSærlov844012009 - 9999
3810803Idrætsbegivenheder, indretning/afvikling, overtrædelse af meddelt påbudSærlov844022009 - 9999
3810804Idrætsbegivenheder, ej afholdte, forberedelse af forbudSærlov844052009 - 9999
3810805Idrætsbegivenheder, ej afholdte, meddelt forbudSærlov844062009 - 9999
3810806Idrætsbegivenheder, ej afholdte, overtrædelse af meddelt forbudSærlov844072009 - 9999
3810908Meddelt tilholdSærlov844412012 - 9999
3810909Meddelt opholdsforbudSærlov844422012 - 9999
3810910Meddelt bortvisningSærlov844432012 - 9999
3810911Meddelt tilhold og opholdsforbudSærlov844442012 - 9999
3810912Meddelt bortvisning og tilholdSærlov844452012 - 9999
3810913Meddelt bortvisning og opholdsforbudSærlov844462012 - 9999
3810914Meddelt bortvisning, tilhold og opholdsforbudSærlov844472012 - 9999
3810915Tilhold, overtrædelse af (Ny fra 2012)Særlov844512012 - 9999
3810916Opholdsforbud, overtrædelse af (Ny fra 2012)Særlov844522012 - 9999
3810917Bortvisning, overtrædelse af (Ny fra 2012)Særlov844532012 - 9999
3810918Tilhold og opholdsforbud, overtrædelse af (Ny fra 2012)Særlov844542012 - 9999
3810919Bortvisning og tilhold, overtrædelse af (Ny fra 2012)Særlov844552012 - 9999
3810920Bortvisning og opholdsforbud, overtrædelse af (Ny fra 2012)Særlov844562012 - 9999
3810921Bortvisning, tilhold og opholdsforbud, overtrædelse af (Ny fra 2012)Særlov844572012 - 9999
3810942Overtrædelse af kommunalt samlingsstedsforbudSærlov844712017 - 9999
3810945Overtrædelse af forbud mod ophold på samlingssted for gruppeSærlov844742017 - 9999
3810946Overtrædelse af oplysningspligt i forbindelse med kommunalt samlingsstedsforbudSærlov844752017 - 9999
3815Sundheds- og sociallove
3815505Serviceloven, Lov om social serviceSærlov861101599 - 9999
3815510SygesikringslovenSærlov861301599 - 9999
3815515Lov om ATPSærlov861501599 - 9999
3815520VeterinærlovgivningenSærlov861701599 - 9999
3815525KødlovenSærlov861901599 - 9999
3815530LevnedsmiddellovgivningenSærlov862101599 - 2012
3815531FødevarelovenSærlov862202012 - 9999
3815535AntibiotikalovgivningenSærlov862301599 - 9999
3815537LægemiddellovenSærlov862401599 - 9999
3815538Lov om forbud mod visse dopingmidlerSærlov862451599 - 9999
3815540LægelovenSærlov862501599 - 2007
3815541Lov om autorisation af sundhedspersoner, lægerSærlov862512007 - 9999
3815545TandlægelovenSærlov862551599 - 2007
3815546Lov om autorisation af sundhedspersoner, tandlægerSærlov862562007 - 9999
3815550SygeplejelovenSærlov862701599 - 2007
3815551Lov om autorisation af sundhedspersoner, sygeplejerskerSærlov862712007 - 9999
3815555JordmoderlovenSærlov862901599 - 2007
3815556Lov om autorisation af sundhedspersoner, jordemødreSærlov862912007 - 9999
3815560SvangerskabslovenSærlov863101599 - 9999
3815562Lov om børns retsstillingSærlov863151599 - 9999
3815565Lov om tatoveringerSærlov863201599 - 9999
3815570Andre sundheds- og socialloveSærlov869901599 - 9999
3820Bygge- og boliglove
3820505Bolig- og bygningslovgivningenSærlov871101599 - 9999
3820510Lov om kommuneplanlægningSærlov871201599 - 9999
3820515LejelovenSærlov871301599 - 9999
3825Miljøloven
3825505MiljølovenSærlov881101599 - 9999
3825510Miljøzone, overtrædelse, dansk køretøjSærlov881122013 - 9999
3825515Miljøzone, overtrædelse, udenlandsk køretøjSærlov881132013 - 9999
3825605Grænseoverskridende affaldstransport, grønlistetSærlov881202013 - 9999
3825610Grænseoverskridende affaldstransport, anmeldelsespligtigSærlov881242013 - 9999
3825615Affaldsbekendtgørelsen, overtrædelseSærlov881262013 - 9999
3825620Affaldsregistret, overtrædelseSærlov881282013 - 9999
3825705Havmiljøloven, olieforureningSærlov881151599 - 9999
3825710Havmiljøloven, anden forureningSærlov881161599 - 9999
3825715NaturbeskyttelseslovenSærlov881301599 - 9999
3825718Washingtonkonvention, truede dyr/planterSærlov881311599 - 9999
3825720SkovlovenSærlov881501599 - 9999
3825721Lov om planlægningSærlov881601599 - 9999
3825725By- og landzonelovenSærlov881701599 - 9999
3825730Lov om sommerhuse og camperingSærlov881901599 - 9999
3825735Mark- og vejfredlovenSærlov882101599 - 9999
3825740KemikalielovenSærlov882301599 - 9999
3825745LandbrugslovenSærlov882501599 - 9999
3825750Andre love vedrørende miljøSærlov889901599 - 9999
3830Love vedrørende dyr, jagt mv.
3830503Slagtning og aflivning af dyr - bekendtgørelseSærlov, Dyreværnsloven891292007 - 9999
3830504Dyretransport, mishandling/grovere uforsvarlig behandling af dyrSærlov891112008 - 9999
3830505DyreværnslovenSærlov891101599 - 9999
3830507Dyretransport, medvirken til erhvervsmæssig transport af dyrSærlov, Dyreværnsloven891122007 - 9999
3830508Dyretransport, erhvervsmæssig transport af dyr i frakendelsestidenSærlov891132008 - 9999
3830509Dyretransport, areal/belægning, transportør (klip)Særlov, Dyreværnsloven891152007 - 9999
3830510Dyretransport, manglende kompetencebevisSærlov891142008 - 9999
3830511Dyretransport, indvendig højde, transportør (klip)Særlov891162009 - 9999
3830512Dyretransport, ventilation, transportør (klip)Særlov891172009 - 9999
3830513Dyretransport, drikkevand/foder, transportør (klip)Særlov891182009 - 9999
3830514Dyretransport, hviletid, transportør (klip)Særlov891192009 - 9999
3830518Dyretransport, strøelse, transportør (klip)Særlov891202008 - 9999
3830519Dyretransport, transportegnethed, transportør (klip)Særlov891212008 - 9999
3830520Dyretransport, areal/belægning, chauffør/ledsager (klip)Særlov891222008 - 9999
3830521Dyretransport, indvendig højde, chauffør/ledsager (klip)Særlov891232009 - 9999
3830522Dyretransport, ventilation, chauffør/ledsager (klip)Særlov891242009 - 9999
3830523Dyretransport, hviletid, chauffør/ledsager (klip)Særlov891262009 - 9999
3830524Dyretransport, strøelse, chauffør/ledsager (klip)Særlov891272009 - 9999
3830530Dyretransport, drikkevand/foder, chauffør/ledsager (klip)Særlov891252008 - 9999
3830536Dyretransport, transportegnethed, chauffør/ledsager (klip)Særlov891282008 - 9999
3830701Dyretransport, indvendig højde, virksomhedSærlov891322009 - 9999
3830702Dyretransport, ventilation, virksomhedSærlov891332009 - 9999
3830703Dyretransport, drikkevand/foder, virksomhedSærlov891342009 - 9999
3830704Dyretransport, hviletid, virksomhedSærlov891352009 - 9999
3830705JagtlovenSærlov891301599 - 9999
3830706Dyretransport, areal/belægning, virksomhedSærlov891312008 - 9999
3830707Dyretransport, strøelse, virksomhedSærlov891362008 - 9999
3830708Dyretransport, transportegnethed, virksomhedSærlov891372008 - 9999
3830709Dyretransport, i øvrigtSærlov891382008 - 9999
3830710Hundeloven, forberedelse af pålægSærlov891501599 - 9999
3830711Hundeloven, pålæg efterSærlov891512001 - 9999
3830712Lov om hold af heste, forberedelse af forbudSærlov891402008 - 2014
3830713Hundeloven, overtrædelse af, samt overtrædelse af pålægSærlov891522005 - 9999
3830714Hundeloven, frakendelse efterSærlov891532005 - 9999
3830715FiskerilovgivningenSærlov891701599 - 9999
3830716Lov om hold af heste, manglende forsikringSærlov891432008 - 9999
3830717Lov om hold af heste, meddelt påbudSærlov891412009 - 2014
3830718Lov om hold af heste, overtrædelse af meddelt påbudSærlov891422009 - 2014
3830720Andre love vedr. dyr, jagt mv., i øvrigtSærlov899901599 - 9999
3830723Malkekvæg, overtrædelse af påbudSærlov891622011 - 2014
3830724Grindelov for FærøerneSærlov891802015 - 9999
3835Love vedrørende arbejde, transport mv.
3835305ArbejderbeskyttelseslovgivningenSærlov901101599 - 9999
3835307Udstationering af lønmodtager mv., lov om tjenesteyder Særlov902662014 - 9999
3835308Udstationering af lønmodtager mv., lov om hvervgiverSærlov902672014 - 9999
3835309Udstationering af lønmodtagere m.v., lov omSærlov902652011 - 9999
3835310Lov om arbejdsmiljøSærlov902701599 - 9999
3835311Lov om røgfri miljøer, forberedelse af påbudSærlov902762009 - 9999
3835313Lov om røgfri miljøer, rygepolitikSærlov902752008 - 9999
3835314Lov om røgfri miljøer, rygning indendørsSærlov902792008 - 9999
3835315Bekendtgørelse om bedriftssundhedstjenesteSærlov902711599 - 9999
3835316Lov om røgfri miljøer, overtrædelse af meddelt påbudSærlov902782009 - 9999
3835505ArbejdsskadeforsikringslovenSærlov901111599 - 9999
3835510SølovenSærlov901301599 - 9999
3835515SkibsregistreringSærlov901311599 - 9999
3835520LodslovSærlov901321599 - 9999
3835525DykkerlovSærlov901331599 - 9999
3835530Tilsyn med skibeSærlov901401599 - 9999
3835535LuftfartslovenSærlov901501599 - 9999
3835536Droneflyvning, bekendtgørelse omSærlov901512016 - 9999
3835540JernbanelovenSærlov901701599 - 9999
3835545SømandslovenSærlov902101599 - 9999
3835550BemandingslovSærlov902111599 - 9999
3835555ForhyringSærlov902121599 - 9999
3835560FerielovenSærlov902301599 - 9999
3835565LærlingelovenSærlov902501599 - 9999
3835570Lov om arbejdsformidlingSærlov902601599 - 9999
3835575Andre love vedr. arbejde, transport mv., i øvrigtSærlov909901599 - 9999
3835580Kontrolapparatværksted, bekendtgørelse om autoriseretSærlov903012005 - 9999
3835582Uautoriseret indgreb i kontrolapparat, førerSærlov903102005 - 9999
3835584Uautoriseret indgreb i kontrolapparat, arbejdsgiverSærlov903112005 - 9999
3835586Kontrolapparat, førerSærlov903122005 - 9999
3835588Kontrolapparat, arbejdsgiverSærlov903132005 - 9999
3835589Køre-hviletid, kontroldata, opbevaring af dokumentation mv.Særlov903142009 - 9999
3835590Kontrollører uden autorisation, beskæftigelse afSærlov903202009 - 9999
3835701PiratkopieringSærlov904002009 - 9999
3835702Fartskriverkort, fører, bekendtgørelse om udstedelse afSærlov903022005 - 9999
3835703Fartskriverkort, arbejdsgiver, bekendtgørelse om udstedelse afSærlov903032005 - 9999
3835704Fartskriverkort, værksted, bekendtgørelse om udstedelse afSærlov903042005 - 9999
3835705Forordninger om fartskrivereSærlov901201599 - 2005
3835706Udrykningskørsel, bekendtgørelse omSærlov902052009 - 9999
3835707Køre-hviletidsreglerSærlov901211999 - 1999
3835708Køre-hviletid, fører, bekendtgørelse om nationale bestemmelserSærlov903052005 - 2007
3835709Køre-hviletid, arbejdsgiver, bekendtgørelse om nationale bestemmelserSærlov903062005 - 2007
3835710Lov om hyrekørselSærlov901801599 - 9999
3835711Køre-hviletid, førerSærlov903072005 - 2007
3835712Køre-hviletid, førerSærlov903302007 - 9999
3835713Køre-hviletid, arbejdsgiverSærlov903082005 - 2007
3835714Køre-hviletid over 30%, førerSærlov903092005 - 2007
3835715Lov om godstransportSærlov901901599 - 9999
3835716Køre-hviletid, arbejdsgiverSærlov903312007 - 9999
3835717Køre-hviletid, førerSærlov903322007 - 9999
3835718Køre-hviletid, arbejdsgiverSærlov903332007 - 9999
3835719Køre-hviletid over 30%, førerSærlov903342007 - 9999
3835720Lov om buskørselSærlov902011599 - 9999
3835721Modulvogntog, færdselsområdeSærlov904302009 - 9999
3835722Modulvogntog, udenlandske køretøjerSærlov904312009 - 9999
3835723Modulvogntog, ikke godkendt vogntogSærlov904322009 - 9999
3835724Modulvogntog, vægtSærlov904332009 - 9999
3835725Modulvogntog, dolly/antal akslerSærlov904342009 - 9999
3835726Modulvogntog, længde mv.Særlov904352009 - 9999
3835727Modulvogntog, indretning og udstyrSærlov904362009 - 9999
3835728Modulvogntog, MVT type 1-4Særlov904372009 - 9999
3835729Modulvogntog, farligt godsSærlov904382009 - 9999
3835730Carbotagekørsel, overtrædelseSærlov901952010 - 9999
3840Selskabs- og firmalovgivningen mv.
3840505AktieselskabslovenSærlov911101599 - 9999
3840510AnpartsselskabslovenSærlov911301599 - 9999
3840515FirmalovenSærlov911501599 - 9999
3840520ErhvervsregisteretSærlov911551599 - 9999
3840525BogføringslovenSærlov911701599 - 9999
3840530MarkedsføringslovenSærlov911901599 - 9999
3840535Mønsterbeskyttelse/ophavsretSærlov911911599 - 9999
3840540RåstoflovenSærlov912101599 - 9999
3840545ErhvervsfremmelovenSærlov912301599 - 9999
3840550KonkurrencelovenSærlov912501599 - 9999
3840555Lov om kapitaltilførselSærlov912601599 - 9999
3840560ValutalovgivningenSærlov912701599 - 9999
3840565Bank- og sparekasselovSærlov912801599 - 9999
3840570Lov om butikstidSærlov912901599 - 9999
3840575Andre love vedrørende selskabs- og firmalovgivningenSærlov919901599 - 9999
3845Love vedrørende forsvaret o.l.
3845505Militære straffeloveSærlov921101599 - 9999
3845705VærnepligtslovenSærlov921301599 - 9999
3845710Lov om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejdeSærlov921501599 - 9999
3845715CivilforsvarslovenSærlov921701599 - 1992
3845717Lov om civilt beredskabSærlov921901599 - 9999
3845720Andre love vedr. forsvaret o.l.Særlov929901599 - 9999
3850Love vedrørende offentlige forsyninger
3850505El-lovgivningenSærlov931101599 - 9999
3850510GaslovgivningenSærlov931301599 - 9999
3850515FællesantennerSærlov931401599 - 9999
3850520Andre love vedrørende offentlige forsyningerSærlov939901599 - 9999
3855Love vedrørende spil, bevilling, næring
3855305RestaurationslovenSærlov941101599 - 9999
3855310Restaurationsloven, nattesædeSærlov941111599 - 9999
3855315Restaurationsloven, ulovlig udskænkningSærlov941121599 - 9999
3855320Restaurationsloven, forbudSærlov941131599 - 9999
3855325Restaurationsloven, meddelt forbudSærlov941141599 - 9999
3855330Restaurationsloven, overtrædelse af forbudSærlov941151599 - 9999
3855333Alkohol, salg til unge under 16 årSærlov941212004 - 9999
3855339Tobak, salg til unge under 16 årSærlov941292004 - 2008
3855340Tobak, salg til unge under 18 årSærlov941282009 - 9999
3855505NæringslovenSærlov941301599 - 9999
3855705Handel med brugte genstandeSærlov941501599 - 9999
3855905Lov om auktionsledereSærlov941601599 - 9999
3855910Film- og biograflovSærlov941701599 - 9999
3855915TotalisatorlovSærlov941901599 - 9999
3855917Lov om spillekasinoerSærlov941801599 - 9999
3855920ApotekerlovSærlov942301599 - 9999
3855925Medieansvarsloven (presselov)Særlov942501599 - 9999
3855930Lov om offentlige indsamlingerSærlov942701599 - 9999
3855935Lov om mål og vægtSærlov942801599 - 9999
3855940Andre love vedr. spil, bevilling, næring mv.Særlov949901599 - 9999
3865Særlovgivning i øvrigt
3865505Øvrige særlovgivningSærlov991101599 - 9999
3870Uoplyst særlovgivning
3870505Uoplyst særlovgivningSærlov992001599 - 9999