Carsten Berger – Iværksætteren med alle hjertesagerne

Carsten Berger
I dag er Iværksætteren Carsten Berger CEO i den danske virksomhed Dripmate A/S, som blev grundlagt i 2007. Carsten Berger er imidlertid meget mere end blot en almindelig forretningsmand, der tænker i kroner og øre. Han er en ildsjæl, der er vokset op på 60’ernes fattige Vesterbro, og som er drevet af et stort ønske om at bekæmpe uretfærdighed, og har en stor glæde ved at hjælpe andre – det er hjertesagerne for ham.

Den dag i dag, er 61-årige Carsten Berger CEO i den danske virksomhed Dripmate A/S. Dripmate A/S har udviklet og ejer et patent, som produceres som en Medical Device (Medicinsk udstyr). Det er en device der kaldes Dripmate, og som benyttes på hospitaler over hele verden. Dripmate er en medical device, der udover at nedsættes risikoen for infektioner, også skal sikre en mere effektiv intravenøs behandling af patienter på hospitaler i hele verden. Carsten Berger mener, der mangler et sådant produkt på markedet, eftersom der lige nu forekommer mere end 20 % behandlingsstop ved traditionel intravenøs behandling. Et behandlingsstop medfører typisk skift af Venflon, som giver forøget infektionsrisiko hvilket kan give alvorlige skader på patienter. Dripmate giver samtidig alarm hvis noget er galt i infusionsforløbet, så der i tide kan gribes ind, så patienter kontinuerligt får den rette medicin.

Dripmate gør det muligt for hospitalspersonale at gennemføre en mere præcis intravenøs dosering, hvorved patienter, der benytter Dripmate til intravenøs behandling, får større sikkerhed for at få den helt rigtige mængde medicin og mindre risiko for infektion.

Dripmate er udviklet så det hverken løbende skal kalibreres eller vedligeholdes – hvilket er unikt for et Medicinsk udstyr.

Med Dripmate vil Carsten Berger altså optimere et vigtigt område inden for hospitalsvæsenet, ved at sikre et markant kvalitativt løft for patienterne indenfor intravenøse behandlinger. Målet er med andre ord at forbedre vilkårene for patienter, såvel som personale.

Målet er at hjælpe andre

Det er langt fra tilfældigt, at Carsten Berger er CEO i en virksomhed, hvis overordnede formål er at hjælpe mennesker i en udsat position. Carsten Berger er nemlig drevet af et ønske om at hjælpe. I de projekter, Carsten Berger kaster sig ud i, er det aldrig pengene, der taler, men derimod et ønske om at hjælpe andre mennesker med at få større livskvalitet.

Og er der noget, der i særdeleshed kan være brændstof for Carsten Berger, så er det, hvis han får mulighed for at bekæmpe uretfærdighed, og varetage den svages part. Berlingske tidende har i et artikel, som du kan finde under presseklip, defineret Carsten Berger, som “Fighteren fra Vesterbro” – “Carsten Berger voksede op på stenbroen og lærte hurtigt at kæmpe for sin sag. I dag er han storinvestor og kæmper stadig, når han mener, en sag er uretfærdig.”

Carsten Berger er en mand, hvis liv er tegnet af en lang række af alle hjertesagerne for ham, som han har kæmpet for, ud fra et grundlæggende ønske om at hjælpe andre mennesker, som måske ikke selv har de nødvendige ressourcer, økonomiske og / eller faglige, til at tage kampen op. En af den mest omtale hjertesag var kampen omkring fjernvarmeværkes ulovlige opsamling af borgerne penge, der samlet medførte at knap 1 Milliard kroner blev tilbageført til borgerne med fjernvarme over hele landet. Antallet af medarbejdere i Energi tilsynet blev 3 doblet, for bedre at kunne føre tilsyn med fjernvarmeværner fremover, så man kunne undgå at det samme skete igen.

Læs mere om disse sager her.

Det vil imidlertid være mangelfuldt kun at beskrive Carsten Berger som en mand, der motiveres af at hjælpe andre. Helt grundlæggende trigges Carsten Berger af at se ting vokse, hvad enten det gælder virksomheder eller personer – fx kontoreleven, som starter usikkert ud, men med tiden kan gå derfra med et højt selvværd.

Alt i alt er det svært at adskille forretningsmanden Carsten Berger og mennesket Carsten Berger. Carsten Berger driver og har altid drevet forretning ud fra en humanistisk tilgang, ligesom hans personlige historie bærer præg af hans veludviklede forretnings- og iværksættergen.

Det kan du alt sammen blive klogere på på denne personlige hjemmeside, hvor du kan læse om Carsten Bergers opvækst og direktørpost i Dripmate over alle de hjertesager, han har kæmpet for, til hans uddannelse og tidligere jobs samt en masse presseomtale om ham, læs mere om det her.

Som tillæg til dette planlægger Carsten Berger at oprette klageportalen – en hjemmeside hvor det skal blive nemt at få hjælp til at oprette en klagesag, om det er overfor en offentlig myndig der skal klages, eller om det er overfor en butik, fysisk eller net, hvor en forbruger ønsker at fremkomme med en klage, eller en indsigelser for en vare eller ydelse, som forbrugeren har modtaget, eller måske netop ikke modtaget.

Indtil hjemmesiden er på plads, kan du få hjælp her.